کودک درون

کودکان‌طلاییِ جنین
کودکان‌طلاییِ کودک
کودکان‌طلاییِ نونهال
کودکان‌طلاییِ نوجوان
کودکان‌طلاییِ جوان
کودکان‌طلاییِ بزرگسال
کودکان‌طلاییِ میانسال
کودکان‌طلاییِ سالمند

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/19 1 نظر 897 بازدید

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید

 زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد.

پنجره های قلبتان را به دنیای درونی زنان بگشایید

وقتی زن و مردی همدیگر را برای زندگی مشترک انتخاب می کنند و در طی دوران نامزدی برای شناخت یکدیگر تلاش می کنند تا بر مبنای ایجاد یک رابطة نزدیک و صمیمی از مشکلات روحی و عاطفی هم خبردار شوند.

حتما بخوانید: حرف های زنان

به طور کلی زنان بیشتر از مردان در مرحلة شناخت تلاش می کنند و مردان بر اساس منطق و عقلشان و آنچه که به صلاح و مصلحت است رفتار می کنند و نظر همسرشان را در فکر و تصمیم خود دخالت نمی دهند و یکباره نتیجة درونی خودشان را به زن ابلاغ می کنند و اگر زن از نتیجة آنی مرد شگفت زده شود فوراً مرد او را زن ضعیف و ناامن تلقی می کند.

عشقو علاقه همسر

این مسئله در حالی بیان می شود که مردان از این نکته غافلند که شخص مقابلشان یک زن از جنس عاطفه و احساس است و جنبة رو به رو شدن با هر مسئله ای را ندارد و باید برای آگاه کردن شان مانور داد. یادم هست زمانی که خواستم در مورد این موضوع با مردان صحبت کنم  همین که کلامم را با جملة لطفاً پنجرههای عقل و قلبتان را باز کنید شروع کردم، بیش از نیمی از جمعیت مردان از این جملة من شاکی شدند که چرا آن ها را افراد بی منطق و بی احساس خواندم در حالی که منظور واقعی من شناخت دنیای درونی زن مورد علاقه شان به روش بهتر و احساسی تر بود.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

بسیار خوب ، اکنون خودتان را آماده کنید تا با تعریف زندگی وارد مرحلة دیگری از شناخت دنیای درونی زنان شویم . لطفاً در این سفر بنده را همراهی کنید و تصور نکنید که شما مردان همه چیزدان هستید و در هر مسئله ای علامة دهر هستید.

 زندگی چیست؟

زندگی منبع آرزوهای امروز و فرداست و تا به امر و فرمان خداوند مهربان نباشد هیچ بنی بشری قادر به ادامة زندگی نخواهد بود . زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد. پس زندگی را به کام خود و دیگری تلخ نکنیم و از روی خودخواهی و غرور تعصب بیجا افراد اطرافمان را نرنجانیم.

عشق و علاقه همسر


    زندگی یعنی امید در مسیر سازش و مدارا برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت.
    زندگی یعنی کار کردن، عشق ورزیدن و هر چه بیشتر خندیدن برای دستیابی به آرامش و خوشحالی مداوم.

حتما بخوانید: چگونه احساسات زنان را درک کنیم؟


    زندگی یعنی تدبیر و مدیریت مشکلات زندگی به جای سخت گیری و غصه خوری و دل تنگی.
    زندگی یعنی تحمل شکست برای شروع تلاش دوباره و به جزئیات اهمیت دادن جهت شناخت عوامل و مسائل پیرامون به خصوص افراد اطرافمان.
    زندگی یعنی محبت، مهرورزی و دوست داشتن خود و معشوق.
    زندگی یعنی عشق ، صداقت و یکرنگی برای جلب توجه دیگران طی گذراندن یک زندگی پر افتخار و عاشقانه.
    زندگی یعنی تلاش و کوشش در جهت کسب امیال و آرزو¬های سالم بدون آنکه به دیگران صدمه برسانیم و احترام به حقوق دیگران از جمله نامزد یا همسر.
    زندگی یعنی شادی، گریه، آنگاه خنده بر سر مسائل و خاطرات تلخ و خوش برای کنار یکدیگر ماندن. 

عشق و علاقه


    زندگی یعنی خالی بودن دل از کینه و نفرت و امیدوار به ایجاد پایه گذاری یک رابطة جدی
    زندگی یعنی آزادی، آزادی از قید و بندهای دنیوی جهت آزاد منشی و آزادگی که این عامل بس مهم و ضروری است ، مخصوصاً در زندگی افرادی که قصد دارند عاشقانه و آزادانه در کنار معشوق زندگی کنند.

حتما گوش کنید: مشکلات هر روزه کودک


    زندگی یعنی صلح و آشتی و متعهد بودن به عهد و پیمان و استوار ماندن بر آن برای نشان دادن انسانیت.

زنان جذاب بدانند!


همة مردان و زنان جذاب باید به این امر مهم واقف باشند که هیچگاه مشکلات زندگی پایدار نیست ، پس هیچگاه در برابر دردسرها و مشکلات، خودتان را نبازید. زندگی، شهری است پر از چراغ های سبز و قرمز، با عبور از چراغ های سبز و توقف در مقابل چراغ های قرمز آن را سرسبز نگه دارید. تمام این تعاریف به یک نکته برمی گردد و آن اینکه  تمامی مردان و زنان قبل از آنکه قصد آشنایی با یکدیگر را داشته باشند می بایست ابتدا سعی در شناخت شخصیت وجودی و درونی خود داشته باشند تا بتوانند با نیروی هر چه بیشتر عیوب خود را بکاهند و با صبوری به شناخت فرد مورد علاقة خود بپردازند.

عشق و علاقه به همسر

اگر فردی عیب جو باشد فقط عیوب شخص مقابلش را می بیند و هرگز نمی تواند تکیه گاه محکم و درستی برای گذراندن عمر و زندگی باشد. در کتاب « همسر یا دردسر (2) » به یکسری مسائل در خصوص رعایت حقوق نامزد یا شوهر برای آگاهی هر چه بیشتر زنان پرداختم . اکنون در این کتاب قصد دارم شما مردان عزیز و محترم را به شناخت حق و حقوق زنان آشنا سازم. بنابراین به شما توصیه    می کنم قبل از آنکه تعصب به خرج دهید به صحبت های بنده گوش کنید:

حتما بخوانید: حافظه تمام عیار


زن و مرد لباس یکدیگر

همة ما با این جمله که زن و مرد وقتی متعهد به تشکیل زندگی مشترک می شوند باید یکدیگر را از آن خود بدانند و در واقع لباس زیبای یکدیگر شوند بسیار آشنا هستیم. ارتباط حسی و روحی زن و مرد به طور بسیار بدیعی قابل بررسی است. زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی به منزلة پوشاک برای همدیگر بوده و برای حفظ آبرو و دفاع از جان و مال، هیچکس به اندازة زن و شوهر به همدیگر وفادار نیستند.

زن و شوهر مانند لباسی که انسان را از آسیبهای خارجی محفوظ نگه می دارد سبب حفظ یکدیگر از ارتکاب اعمال زشت و حرکات غیر قابل جبران می باشند. بنابراین اگر لباسی به قواره تن آدمی باشد آن را بدون دردسر و با فرح و شادی بر تن می کند چرا که زینت و تجمل فرد به شمار می رود. همسر نیز برای مردان مایة خرسندی و سرافرازی مرد است زمانی که میان زن و شوهر علاقه و محبت شدید وجود داشته باشد ناگزیر احساس یکی شدن پیدا می شود و این احساس باید همچون لباسی مناسب برای انسان زینت و حافظ باشد تا موجب نشاط فراوان گردد.

عشق و علاقه به همسر

بنابراین زمانی که مرد قصد شناخت دنیای درونی نامزد یا همسرش را داشته باشد بدون معطلی می تواند گنجینه ای از اطلاعات با ارزش را برای رضایت مندی هر چه بیشتر زن پیدا کند و هر چه در شناخت او تلاش نماید نه تنها او را شاد کرده بلکه خودش را با خوشبختی آمیخته است. مردان باید به این نکتة مهم آگاه باشند که کسب رضایت زن بهترین هدیه در زندگی ارتباطی محسوب می شود. هر مردی که توانسته باشد برای شناخت همسر خود تلاش کند به مراتب بیشتر از مردان دیگر به همسر خود علاقمند می شود و این علاقه مندی منجر به پایبندی به زندگی ارتباطیاش خواهد شد. احساس باهم بودن در زن و مرد باید به یکی از دو حالت صورت بگیرد: یا مانند عادتی که در میان اکثر حیوانات رایج است و یا اینکه یک زن از آن یک مرد و یک مرد مختص به یک زن گردد.

دانلود رایگان: والدین خیال باف هستید یا عملگرا؟

مسلم است که فقط در حالت دوم آدمی به شرافت و متانت واقعی خود نائل می آید و با قطع نظر از ادیان نمی توان حالت اول را موجب صلاح و خیر بشریت دانست. برای رهایی از   بحران های جنسی و برطرف ساختن معنای آزادی مطلق مردی باید قانونی میان زن و مرد وجود داشته باشد.

زندگی پر احساس


 زندگی پر از احساس فکر را آماده می کند تا به مراحل عالی تر زندگی اندیشه کند و به خاطر رسیدن به اهداف متعالی مبارزه کند. به این منظور روابط خانوادگی میان زن و مرد باید بر پایة مساوات در حقوق انسانی استوار باشد. همه افراد از زن و مرد گرفته تا بچه ها باید به طور مساوی از حقوق انسانیت بهره مند گردند.

عشق و علاقه به همسر

یعنی آبرو ، مال و جانشان مقدس بوده و هیچ کسی هرگز حق تجاوز به آنها را نداشته باشد. زمانی که در کنفرانس هایم در خصوص دفاع از حقوق زنان با مردان صحبت می کنم تمامی مردان غریب به اتفاق بر این نظر هستند که زنان نه تنها از حق و حقوق خودشان یک ریزه نمی گذرند بلکه به حق و حقوق مردان نیز تعرض می کنند و من از همة آنها این سؤال را می پرسم که مردان چه کار و عکس العملی را از خودشان نشان می دهند که زن برای جبران حق از دست رفته اش به این کار رو می آورد؟! زمانی که مرد بتواند با ایجاد تعادل و همکاری در یک رابطه برای زن مورد علاقه ارزش و شخصیت قائل شود و هیچ چیزی برای او غیر از ارزش دادن و احترام به او مهم نباشد هرگز با این مسئله رو به رو نخواهد شد چرا که زنان بسیار انعطاف پذیر و احساسی اند و برای مرد مورد علاقة خود چه در هنگام خواب، دستان خود را بالش می کنند و چه در هنگام مواجه شدن با مسائل دیگر، قد علم کرده و در دفاع از حقوق مردان مبارزه می کنند.

حتما بخوانید: غذاهای قبل بارداری

اگر مرد بر مبنای فطرت در شناخت حقوق زن مورد علاقة خود قدم بردارد و دستورات و قوانین خود را متکی به واقعیات زندگی کند هیچگاه از زن مورد علاقة خود رودست نمی خورد چرا که میان زن و مرد تفاوت های مهمی وجود دارد و به موجب همین اصل ، وظایف هر یک از آن دو نیز با دیگری فرق دارد. 

آرامش یعنی چه؟

بنابراین اگر مردی مبنی بر تعاریف مختلف زندگی خواهان آرامش است باید به این مسئله کاملاً آگاه باشد . زن حق دارد که در طول زندگی مشترک اموال شخصی خود را هر جا که مایل باشد مصرف کند و مرد نباید هرگز با ظلم و دیکتاتوری خود مانع از انجام کار او شود بلکه باید در این راه نیز کمک یار او باشد.

عشق وعلاقه به همسر

در حالی که زن از لحاظ سرشت موجودی بس عاطفی است . یعنی طوری آفریده شده که عواطف و احساسات در وجودش چیرگی خاصی دارد از این رو احتمال آن می رود که در هنگام رابطه و برقراری زندگی مشترک به امر و نهیهای شوهر خود خیانت کند و این حالت زمانی میسر است که مرد متکی به دستورات غیرمعقولانه شود و هر چه میخواهد بدون مشورت با زن عملی سازد. در آن صورت زن در زندگی با خواهشها و زورگوییهای شوهر به مقابله برخواسته و مانند مرد سنگدل به فکر انتقام و جبران عمر از دست رفتة خود اقدام  می کند.

حتما بخوانید: مردان و زنان با هم متفاوت اند


 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: ازبین بردن اعتماد به نفس کودکان

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

چگونه می­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟

چگونه می­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟

چگونه می ­توان بدون دعوا درباره اختلاف نظرها صحبت کرد؟ هنگامی که مردی نمی­تواند وظیفه خود را درست انجام بدهد و اشتباه می­کند، زن متوجه نیست که او چقدر حساس و آسیب پذیر می­شود. در این نوع مواقع­، مرد بیشتر از هر زمان دیگری به عشق و محبت همسرش احتیاج دارد. چناچه زن در این گونه موارد به مرد محبت نکند، او را بسیار آزرده خاطر خواهد کرد. البته ممکن است که زن ندانسته این کار را بکند. شاید فقط به دلیل ناامیدی این کار را انجام دهد، ولی مرد همه این­ها را به حساب تأیید نشدن از سوی همسرش می­گذارد و می­رنجد.

کودکی که به پدر و مادرش می‌چسبد و از آن‌ها جدا نمی‌شود

کودکی که به پدر و مادرش می‌چسبد و از آن‌ها جدا نمی‌شود

کودکی که به پدر و مادرش می‌‌چسبد و از آن‌ها جدا نمی‌شود برای برخی از کودکان، جدا شدن از والدین، بسیار دشوار است. ممکن است دائما جلوی پای شما را بگیرد و سایه به سایه شما در تمام خانه بیاید.

خواص جوانه گندم در دوران بارداری

خواص جوانه گندم در دوران بارداری

خواص جوانه گندم در دوران بارداری آیا تا به حال از خود پرسیده‌‌‌‌اید که جوانه گندم چگونه گندم قهوه‌‌‌‌ای مایل به زرد درون مزارع را به نان سفید پف کرده تبدیل می‌‌‌‌کند که ما دوست داریم آن را با کره و مربا یا پنیر بخوریم؟! وقتی گندم فرآوری می‌‌‌‌شود سبوس و جوانه آن گرفته میشود و بقیه برای درست کردن آرد و نان سفید مصرف می‌‌‌‌شود ولی جوانه جایی است که بیشترین مقدار موادغذایی در آن است. خوشبختانه این جوانه بسته‌‌‌‌بندی شده و در فروشگاه‌‌‌‌ها فروخته می‌‌‌‌شود. 

مراقبت های نوزاد

مراقبت های نوزاد

مراقبت های نوزاد نوزاد با گریه نیاز های خود را اعلام می کند و مادر با شناخت این گریه ها مراقبت های نوزاد را تشخیص می دهد

چگونه با همدلی، پایه‌ی پرورش هیجان و موفقیت فرزندمان را قوی کنیم؟

چگونه با همدلی، پایه‌ی پرورش هیجان و موفقیت فرزندمان را قوی کنیم؟

چگونه با همدلی، پایه‌ی پرورش هیجان و موفقیت فرزندمان را قوی کنیم؟معنای همدلی، همراه و همسو شدن با احساسات طرف مقابل نیست، همدلی یعنی توانایی درک احساسات دیگران.

اولین احساسات پس از دیدن نوزاد تازه متولد شده

اولین احساسات پس از دیدن نوزاد تازه متولد شده

اولین احساسات پس از دیدن نوزاد تازه متولد شده  خیره شدن به چشم های نوزاد و تحقق یافتن اینکه شما رسما مادر شده اید گردبادی از احساسات مختلف را در شما بوجود می آورد که بعضی از آنها قابل پیش بینی و بعضی دیگر مانند یک صاعقه غیر منتظره با شما برخورد می کنند. تغییرات در عکس العمالهای طبیعی بسیار زیاد است.

نظرات

محمدحسن دل آذر
۱۳۹۵/۰۹/۱۲۰۰
پاسخسلام بسیار زحمت میکشید. مطالب سایت رو بیشتر کنید

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 24

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید