قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/12 1 نظر 755 بازدید

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید

 زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می¬باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد.

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید

وقتی زن و مردی همدیگر را برای زندگی مشترک انتخاب می¬کنند و در طی دوران نامزدی برای شناخت یکدیگر تلاش می¬کنند تا بر مبنای ایجاد یک رابطة نزدیک و صمیمی از مشکلات روحی و عاطفی هم خبردار شوند. به طور کلی زنان بیشتر از مردان در مرحلة شناخت تلاش می¬کنند و مردان بر اساس منطق و عقل¬شان و آنچه که به صلاح و مصلحت است رفتار می کنند و نظر همسرشان را در فکر و تصمیم خود دخالت نمی دهند و یکباره نتیجة درونی خودشان را به زن ابلاغ می کنند و اگر زن از نتیجة آنی مرد شگفت زده شود فوراً مرد او را زن ضعیف و ناامن تلقی می کند.

این مسئله در حالی بیان می شود که مردان از این نکته غافلند که شخص مقابلشان یک زن از جنس عاطفه و احساس است و جنبة رو به رو شدن با هر مسئله ای را ندارد و باید برای آگاه کردن شان مانور داد. یادم هست زمانی که خواستم در مورد این موضوع با مردان صحبت کنم  همین که کلامم را با جملة لطفاً پنجره-های عقل و قلب¬تان را باز کنید شروع کردم، بیش از نیمی از جمعیت مردان از این جملة من شاکی شدند که چرا آن ها را افراد بی منطق و بی احساس خواندم در حالی که منظور واقعی من شناخت دنیای درونی زن مورد علاقه-شان به روش بهتر و احساسی تر بود.

بسیار خوب ، اکنون خودتان را آماده کنید تا با تعریف زندگی وارد مرحلة دیگری از شناخت دنیای درونی زنان شویم . لطفاً در این سفر بنده را همراهی کنید و تصور نکنید که شما مردان همه چیزدان هستید و در هر مسئله¬ای علامة دهر هستید.

 زندگی چیست

زندگی منبع آرزوهای امروز و فرداست و تا به امر و فرمان خداوند مهربان نباشد هیچ بنی بشری قادر به ادامة زندگی نخواهد بود . زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می¬باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد. پس زندگی را به کام خود و دیگری تلخ نکنیم و از روی خودخواهی و غرور تعصب بی¬جا افراد اطراف¬مان را نرنجانیم.


    زندگی یعنی امید در مسیر سازش و مدارا برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت.
    زندگی یعنی کار کردن، عشق ورزیدن و هر چه بیشتر خندیدن برای دستیابی به آرامش و خوشحالی مداوم.
    زندگی یعنی تدبیر و مدیریت مشکلات زندگی به جای سخت گیری و غصه خوری و دل تنگی.
    زندگی یعنی تحمل شکست برای شروع تلاش دوباره و به جزئیات اهمیت دادن جهت شناخت عوامل و مسائل پیرامون به خصوص افراد اطراف¬مان.
    زندگی یعنی محبت، مهرورزی و دوست داشتن خود و معشوق.
    زندگی یعنی عشق ، صداقت و یک¬رنگی برای جلب توجه دیگران طی گذراندن یک زندگی پر افتخار و عاشقانه.
    زندگی یعنی تلاش و کوشش در جهت کسب امیال و آرزو¬های سالم بدون آنکه به دیگران صدمه برسانیم و احترام به حقوق دیگران از جمله نامزد یا همسر.
    زندگی یعنی شادی، گریه، آنگاه خنده بر سر مسائل و خاطرات تلخ و خوش برای کنار یکدیگر ماندن. 
    زندگی یعنی خالی بودن دل از کینه و نفرت و امیدوار به ایجاد پایه گذاری یک رابطة جدی
    زندگی یعنی آزادی، آزادی از قید و بندهای دنیوی جهت آزادمنشی و آزادگی که این عامل بس مهم و ضروری است ، مخصوصاً در زندگی افرادی که قصد دارند عاشقانه و آزادانه در کنار معشوق زندگی کنند.
    زندگی یعنی صلح و آشتی و متعهد بودن به عهد و پیمان و استوار ماندن بر آن برای نشان دادن انسانیت.


همة مردان و زنان جذاب باید به این امر مهم واقف باشند که هیچگاه مشکلات زندگی پایدار نیست ، پس هیچگاه در برابر دردسرها و مشکلات، خودتان را نبازید. زندگی، شهری است پر از چراغ¬های سبز و قرمز، با عبور از چراغ¬های سبز و توقف در مقابل چراغ¬های قرمز آن را سرسبز نگه دارید. تمام این تعاریف به یک نکته برمی¬گردد و آن این¬که  تمامی مردان و زنان قبل از آنکه قصد آشنایی با یکدیگر را داشته باشند می¬بایست ابتدا سعی در شناخت شخصیت وجودی و درونی خود داشته باشند تا بتوانند با نیروی هر چه بیشتر عیوب خود را بکاهند و با صبوری به شناخت فرد مورد علاقة خود بپردازند.

اگر فردی عیب¬جو باشد فقط عیوب شخص مقابلش را می¬بیند و هرگز نمی¬تواند تکیه¬گاه محکم و درستی برای گذراندن عمر و زندگی باشد. در کتاب « همسر یا دردسر (2) » به یکسری مسائل در خصوص رعایت حقوق نامزد یا شوهر برای آگاهی هر چه بیشتر زنان پرداختم . اکنون در این کتاب قصد دارم شما مردان عزیز و محترم را به شناخت حق و حقوق زنان آشنا سازم. بنابراین به شما توصیه    می¬کنم قبل از آنکه تعصب به خرج دهید به صحبت¬های بنده گوش کنید:


زن و مرد لباس یکدیگر

همة ما با این جمله که زن و مرد وقتی متعهد به تشکیل زندگی مشترک می¬شوند باید یکدیگر را از آن خود بدانند و در واقع لباس زیبای یکدیگر شوند بسیار آشنا هستیم. ارتباط حسی و روحی زن و مرد به طور بسیار بدیعی قابل بررسی است. زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی به منزلة پوشاک برای همدیگر بوده و برای حفظ آبرو و دفاع از جان و مال، هیچکس به اندازة زن و شوهر به همدیگر وفادار نیستند.

زن و شوهر مانند لباسی که انسان را از آسیب¬های خارجی محفوظ نگه می-دارد سبب حفظ یکدیگر از ارتکاب اعمال زشت و حرکات غیر قابل جبران می¬باشند. بنابراین اگر لباسی به قواره تن آدمی باشد آن را بدون دردسر و با فرح و شادی بر تن می¬کند چرا که زینت و تجمل فرد به شمار می¬رود. همسر نیز برای مردان مایة خرسندی و سرافرازی مرد است¬. زمانی که میان زن و شوهر علاقه و محبت شدید وجود داشته باشد ناگزیر احساس یکی شدن پیدا می¬شود و این احساس باید همچون لباسی مناسب برای انسان زینت و حافظ باشد تا موجب نشاط فراوان گردد.

بنابراین زمانی که مرد قصد شناخت دنیای درونی نامزد یا همسرش را داشته باشد بدون معطلی می¬تواند گنجینه¬ای از اطلاعات با ارزش را برای رضایت¬مندی هر چه بیشتر زن پیدا کند و هر چه در شناخت او تلاش نماید نه تنها او را شاد کرده بلکه خودش را با خوشبختی آمیخته است. مردان باید به این¬ نکتة مهم آگاه باشند که کسب رضایت زن بهترین هدیه در زندگی ارتباطی محسوب می-شود. هر مردی که توانسته باشد برای شناخت همسر خود تلاش کند به مراتب بیشتر از مردان دیگر به همسر خود علاقمند می¬شود و این علاقه-مندی منجر به پایبندی به زندگی ارتباطی¬اش خواهد شد. احساس باهم بودن در زن و مرد باید به یکی از دو حالت صورت بگیرد: یا مانند عادتی که در میان اکثر حیوانات رایج است و یا اینکه یک زن از آن یک مرد و یک مرد مختص به یک زن گردد.

مسلم است که فقط در حالت دوم آدمی به شرافت و متانت واقعی خود نائل می¬آید و با قطع نظر از ادیان نمی¬توان حالت اول را موجب صلاح و خیر بشریت دانست. برای رهایی از    بحران¬های جنسی و برطرف ساختن معنای آزادی مطلق مردی باید قانونی میان زن و مرد وجود داشته باشد.

زندگی پر احساس


 زندگی پر از احساس فکر را آماده می¬کند تا به مراحل عالی¬تر زندگی اندیشه کند و به خاطر رسیدن به اهداف متعالی مبارزه کند. به این منظور روابط خانوادگی میان زن و مرد باید بر پایة مساوات در حقوق انسانی استوار باشد. همه افراد از زن و مرد گرفته تا بچه¬ها باید به طور مساوی از حقوق انسانیت بهره¬مند گردند.

یعنی آبرو ، مال و جان¬شان مقدس بوده و هیچ کسی هرگز حق تجاوز به آن¬ها را نداشته باشد. زمانی که در کنفرانس¬هایم در خصوص دفاع از حقوق زنان با مردان صحبت می¬کنم تمامی مردان غریب به اتفاق بر این نظر هستند که زنان نه تنها از حق و حقوق خودشان یک ریزه نمی¬گذرند بلکه به حق و حقوق مردان نیز تعرض می¬کنند و من از همة آنها این سؤال را می¬پرسم که مردان چه کار و عکس¬العملی را از خودشان نشان می¬دهند که زن برای جبران حق از دست رفته¬اش به این کار رو می-آورد؟! زمانی که مرد بتواند با ایجاد تعادل و همکاری در یک رابطه برای زن مورد علاقه ارزش و شخصیت قائل شود و هیچ چیزی برای او غیر از ارزش دادن و احترام به او مهم نباشد هرگز با این مسئله رو به رو نخواهد شد چرا که زنان بسیار انعطاف پذیر و احساسی¬اند و برای مرد مورد علاقة خود چه در هنگام خواب، دستان خود را بالش می¬کنند و چه در هنگام مواجه شدن با مسائل دیگر، قد علم کرده و در دفاع از حقوق مردان مبارزه می¬کنند.

اگر مرد بر مبنای فطرت در شناخت حقوق زن مورد علاقة خود قدم بردارد و دستورات و قوانین خود را متکی به واقعیات زندگی کند هیچگاه از زن مورد علاقة خود رودست نمی¬خورد چرا که میان زن و مرد تفاوت¬های مهمی وجود دارد و به موجب همین اصل ، وظایف هر یک از آن دو نیز با دیگری فرق دارد. 

بنابراین اگر مردی مبنی بر تعاریف مختلف زندگی خواهان آرامش است باید به این مسئله کاملاً آگاه باشد . زن حق دارد که در طول زندگی مشترک اموال شخصی خود را هر جا که مایل باشد مصرف کند و مرد نباید هرگز با ظلم و دیکتاتوری خود مانع از انجام کار او شود بلکه باید در این راه نیز کمک یار او باشد.

در حالی که زن از لحاظ سرشت موجودی بس عاطفی است . یعنی طوری آفریده شده که عواطف و احساسات در وجودش چیرگی خاصی دارد از این رو احتمال آن می رود که در هنگام رابطه و برقراری زندگی مشترک به امر و نهی¬های شوهر خود خیانت کند و این حالت زمانی میسر است که مرد متکی به دستورات غیرمعقولانه شود و هر چه می¬خواهد بدون مشورت با زن عملی سازد. در آن صورت زن در زندگی با خواهش¬ها و زورگویی¬های شوهر به مقابله برخواسته و مانند مرد سنگدل به فکر انتقام و جبران عمر از دست رفتة خود اقدام  می کند.

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بعنوان پدر و مادر متفاوت به غیر از موارد نیازهای اولیه ی کودکمان مانند ( خوراک، پوشاک و ..) می بایستد به یک تربیت موثر اهمیت ویژه ای بدهیم، تا بتوانیم فرزندانی متفاوت و موفق تربیت کنیم. در راستای یک تربیت موثر آموزش مبانی موفقیت یعنی مواردی که در کسب موفقیت هر فرد نقش بسازایی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ما باید از همان روزهای نخست زندگی فرزندانمان اصول موفقیت را به آنان آموزش دهیم.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

شیوه¬های موثر در برقراری رابطه با زنان

شیوه¬های موثر در برقراری رابطه با زنان

شیوه های موثر در برقراری رابطه با زنان کانون خانواده برای کامیابی نیازمند پارهای از بنیادهای ضروری است. زیرا باید دانست که این بنیادها با مفاهیم طبق اهمیتی که دارند ترتیب نیافته اند تا زن و شوهر با نخستین آنها کار را آغاز کنند و با واپسین آنها کامیابی را به فرجام رسانند. هر کدام از زن و شوهر ویژگیهای متمایز و وضعیت ارتباطی متفاوتی با دیگران دارند، گاه ارتباطشان با عشق یا احساس وابستگی و گاه نیز با دوستی و همکاری آغاز میشود. مهم آن نیست که از کجا آغاز کنیم بلکه مهم این مطلب است که پیوند زناشویی همهی این مفاهیم را دربرداشته باشد.

نظرات

محمدحسن دل آذر
۱۳۹۵/۰۹/۱۲۰۰
پاسخسلام بسیار زحمت میکشید. مطالب سایت رو بیشتر کنید

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید