کودکان‌طلاییِ جنین
کودکان‌طلاییِ کودک
کودکان‌طلاییِ نونهال
کودکان‌طلاییِ نوجوان
کودکان‌طلاییِ جوان
کودکان‌طلاییِ بزرگسال
کودکان‌طلاییِ میانسال
کودکان‌طلاییِ سالمند

هفت نوع ارتباط مهم همسران

هفت نوع ارتباط مهم همسران
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/18 0 نظر 1,139 بازدید

 هفت نوع ارتباط مهم همسران

یکی از مراحلی که برای شناخت دنیای درونی زنان باید وارد شوید یافتن تفاوت های ارتباطی با آنهاست تا بتوانید منظور واقعی زنان را از نحوه ی برقراری ارتباط با مرد درک کنید تا با احترام به افکار و عقاید همسرتان بتوانید به چیزهای مشترک فکری و روحی خودتان دست یابید. چرا که گاهی در برقراری ارتباط با زن مورد علاقه ی خود امکان دارد در مسیر چالش ها و بحران های غیر قابل انتظاری قرار بگیرید بنابراین از شما می خواهم که در طولم طالعه این مقاله با ما  همراه شوید و دردسرهای زندگی را به نیشکرهای شیرین زندگی تبدیل کنید.

هفت نوع ارتباط مهم و نحوه برقراری آن:

از جمله نکات کلیدی و مهم برای درک و شناخت احساسات و دنیای درونی زنان توجه به نوع برقراری ارتباط با آن هاست. نوع عملکرد رفتاری و اخلاقی مردان با همسر خود می تواند بهترین راهکار برای خلق دوستی یا جدایی میان آنها به حساب آید. زیرا در حقیقت از جمله عواملی که منجر به شکست عشقی و ارتباطی میان زن و مرد می شود یکه تازی در نوع برخورد و رفتار با یکدیگر است.

عشق

اگر مردی احساس عاشق شدگی کرد باید در وهلهی اول برای دل و قلب پر احساس طرف مقابلش ارزش قائل شود. حتی گاهی برای رسیدن به کمال مطلوب مطابق با میل و خواسته ی معشوقه ی خود رفتار کند. لازم به تذکر است که احترام به شخصیت وجودی و درونی خود لازمه ی برقراری یک دوستی پر انسجام میان زن و مرد می باشد. به طور مثال، اکثر زنان و مردان در برقراری ارتباط خواستار امنیت هستند . اما به طور واقعی منظور از کسب امنیت چیست؟ آیا منظور امنیت جانی است یا مالی؟! در فرایند برقراری ارتباط، زن و مردی که خواهان کسب امنیت هستند در ابتدا به جلب اعتماد طرفین نیازمندند .

حتما بخوانید: عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

یعنی برای آنکه بخواهند و بتوانند یکدیگر را دوست بدارند نیاز به اعتماد دارند در حقیقت لازمهی امنیت ، اعتماد است. پس زمانی که مرد نتواند مطابق با آداب و شئونات بر اساس شخصیت طرف مقابل رفتار کند هرگز نمیتواند به آنچه که میخواهد برسد زیرا نتوانسته لازمهی امنیت، که همان کسب اعتماد و اطمینان است را برای طرف مقابل حاصل کند .

وارد دنیای زنان شوید!

 یکی از مراحلی که برای شناخت دنیای درونی زنان باید وارد شوید یافتن تفاوت های ارتباطی با آنهاست تا بتوانید منظور واقعی زنان را از نحوهی برقراری ارتباط با مرد درک کنید تا با احترام به افکار و عقاید همسرتان بتوانید به چیزهای مشترک فکری و روحی خودتان دست یابید. چرا که گاهی در برقراری ارتباط با زن مورد علاقهی خود امکان دارد در مسیر چالشها و بحرانهای غیر قابل انتظاری قرار بگیرید بنابراین از شما می خواهم که در طول مطالعه این مقاله با ما همراه شوید و دردسرهای زندگی را به نیشکرهای شیرین زندگی تبدیل کنید.

اعمال و رفتار مردان و زنان، گویای چگونگی افکار آنهاست . بنابراین هرگز سعی نکنید زندگیتان صرف اماها و اگرها شود. زیرا زندگی سالم رابطه ی پرشور و حال، بزرگترین نعمت برای روح و روان آدمی محسوب می شود.

روابط همسران

بیان و نگارش 7 ارتباط زیر حاصل چندین سال مطالعه و تحقیق در طی تهیه ی گزارشات و مشاوره های من می باشد که با هم می خوانیم:

       زنان نیاز به حس دوست داشتن و عاشق شدن را دارند.

اگر زنان در مسئله ی عشق و عاشقی قرار بگیرند و یک رابطه ی فوق العاده را با مرد مورد علاقه ی خود برقرار کنند اما زمانی که در طول ارتباط احساس امنیت عشقی و دوست داشتن نکنند به طور قطع دل شکسته و دلسرد میشوند زیرا برای خود دوست داشتن و عاشقی، بینهایت ارزش و احترام قائلهستند.

دانلود رایگان : والدین خیالباف هستید یا عملگرا

    زنان نیاز به کسب و ابراز احساسات دارند.

زنان به طور واقعی تحت برقراری هر نوع ارتباطی با هر کسی احساسات به خرج می دهند و در حقیقت در تمام داستان های تخیلی و واقعی به عنوان موجودات مملو از احساسات یاد می شوند. آنها حتی با به خاطر آوردن خاطرات گذشته احساساتی می شوند و در مقابل، نیاز به کسب احساسات طرف مقابل خود دارند تا بتوانند بواسطه ی ابراز احساسات و علاقه ی خود رابطه ی پایدار و عاشقانه ای را برقرار کنند.

  زنان خواهان امنیت در تمام جنبه های زندگی هستند.

زنان به طور واقعی در برقراری رابطه با همسر خود نیازمند احساس امنیت و صمیمیت خصوصاً در مسایل مالی می باشند تا با کسب امنیت روحی و روانی به امنیت مالیو رفاهی برسند. درحقیقت حمایت و پشتوانه ی مرد مورد علاقه ی خود را به منزله ی احترام و امنیت تلقی می کنند.

  زنان خواهان صحبت و مذاکره هستند.

زمانی که زنان دچار مشکلات احساسی می شوند برای ایجاد یک حس مملو از حمایت و پشتیبانی ، حرف می زنند و با صحبت خواهان تبادل احساسات و علاقه با فرد مورد علاقه ی خود می باشند تا به نوعی بتوانند بر مشکلات روحی و احساسی خود مرهم بگذارند.

روابط همسران

      زنان خواهان تمایل¬جنسی در خور محبت و توجه هستند .

به طور کلی، زنان نسبت به مردان تمایل کمتری به برقراری رابطه ی جنسی نشان می دهند. اما زمانی که به شوهر خود علاقه مند باشند حاضرند مطابق با میل جنسی او رفتار کنند. اما باید در این میان احساس آرامش و توجه کنند و تحت حمایت و محبت شوهر یا نامزد خود قرار بگیرند و گرنه هرگز تن به رابطه ی جنسی بی روح نمیدهند.

حتما بخوانید: حرف های زنان

  زنان خواهان جلب توجه هستند.

زنان در رسیدگی به ظاهر و اندام خود بسیار فعال و گاهی مشوق دیگران هستند. زیرا آنها برای حس اعتماد به نفس و ارتقاء جذابیت خود نیاز به جلب توجه دیگران علی الخصوص مرد مورد علاقه ی خود دارند و این امر  بیشتر به  حس زیبا دوستی زنان بر می گردد.

 زنان خواهان احترام هستند.

زنان برای رسیدن به درجه و مرتبه ی بالا در زندگی و جامعه نیاز به احترام و شخصیت پردازی دارند. در واقع آنها با تکیه بر احترام مرد مورد علاقه ی خود میتوانند معاشرت کنند. علی الخصوص با خانواده ی شوهر! اگر احترام شوهر خود را دریافت نکنند هرگز حاضر به برقراری رابطه با خانواده شوهر و دوستان و همکاران او نمی شوند.

روابط همسران

مردان عزیز ، توجه و تفکر ، روی هفت نیاز ارائه شده در برقراری رابطهی جدی و صمیمی با زنان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در مرحله ی ابتدایی از شناخت و درک دنیای درونی زنان بهتر است این هفت مورد را توشه ی راه خود قرار دهید تا بتوانید به نتایج معقولانه تری دست یابید. زیرا با احترام به افکار و عقاید همسرتان میتوانید به آنچه که در آرزویش هستید، برسید. تنها باید بخواهید تا به تغییرات رو به پیشرفت در رابطه با زنان دست یابید. لطفاً به چند نکته ی زیر توجه نمایید:

حتما بخوانید: بحث و مشاجره

           سعی کنید در هنگام صحبت با همسرتان به دقت به گفتار او توجه کنید و اجازه دهید که مطالبش را کاملاً بیان کند.

           به جنبههای مشترک فکری و روحی خود و همسرتان توجه و دقت لازم را مبذول کنید.

           سعی کنید حریم یکدیگر را مراعات کنید و از جر و بحث با یکدیگر خودداری نمایید و به حقوق یکدیگر احترام بگذارید و برای هم ارزش و حرمت قائل شوید.

          باور کنید که هر کلمه شما در بردارندهی بار عاطفی و روانی است که در وجود شنونده تأثیر مثبت و منفی دارد لذا سعی کنید که از زبان گرم و ملایم با احترام و محبت استفاده کنید.

           سعی کنید حالات و روحیات و علایق همسر خود را بشناسید و در تأمین علایق منطقی وی خود را ملزم نمایید.

روابط همسران

           برای بقا و تداوم و تعالی خانواده و دستیابی به کاخ سعادت، مصلحت زندگی را بر منفعت شخصی ترجیح دهید.

حتما بخوانید: عشق و علاقه

           همسر خود را فردی با ارزش و برخوردار از کرامت انسانی بدانید.

           همواره سعی کنید به افکار و عقاید همسرتان احترام بگذارید.

           هیچگاه به این نکته فکر نکنید که تمام افکار و عقاید همسرتان را تغییر دهید بلکه آن را که احتمال می دهید خطا و اشتباه باشد با منطق و گفتگو اصلاح نمایید.

روابط همسران

صداقت و محبت در راه عشق و علاقمندی ، خوشبختی و شادکامی را میان زن و مرد به همراه می آورد.


 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: قدرت طلبی کودکان

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

اگر در دنیای امروز مطلبی درباره هوش جنین خواندید به هیچ‌وجه تعجب نکنید. زیرا در دنیای ما همه چیز امکان‌پذیر است. حتی آموزش به جنین در دوران بارداری. و از آن تعجب‌آورتر نیز آموزش جنین قبل از بارداری است. اما کودکان طلایی به عنوان اولین و تنها مجموعه آموزشی در ایران است که به طور تخصصی با توجه متدها و ورش‌های بروز دنیا که برگرفته از متد پروفسورمکوتوشیچیدا است، بر روی هوش‌های چندگانه جنین قبل از تولد و بعد از تولد کار می‌کند. و مادران و پدران را در طول دوران بارداری همراهی می‌کند.

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 4 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 4 سالگی

این بسته آموزشی بطور کامل به مسائل تربیتی و آموزش مسائلی چون پرورش خلاقیت کودک شما از بدو تولد تا 4 سالگی می‌پردازد. و البته که شما عزیزان می‌توانید حتی بصورت تخصصی نیز از این آموزش‌ها بهره بگیرید و در دوراه اختصاصی طراحی فرزند نیز استفاده کنید. این محصول مناسب والدینی است که می‌خواهند کودکشان را متناسب با آموزش‌های روز پرورش دهند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

در هفته سی و پنجم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته سی و پنجم بارداری و نکات مهم درباره هفته سی و پنجم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید

پرورش روح کودک

پرورش روح کودک

پرورش روح کودک درونی‌ترین و عمیق‌ترین موجودی که در عمق وجود انسان نهفته است، روح آدمی است. اگر کودک دارای روح بسته‌ای باشد، یک‌سری علایم و نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد، به عنوان مثال مرتب در حال جنگ و دعواست. 

هفته سیزدهم بارداری

هفته سیزدهم بارداری

در هفته سیزدهم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته سیزدهم  بارداری و نکات مهم درباره هفته سیزدهم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید.

علائم و نکات هفته های پایانی بارداری چیست؟

علائم و نکات هفته های پایانی بارداری چیست؟

علائم و نکات هفته های پایانی بارداری چیست؟ هیجان زیاد همراه با خستگی مداوم از نشانه های اواخر دوران بارداری است. بنظر می رسد زمان هم خیلی سریع و هم بطور غیرقابل تحملی کند می گذرد.
هر چه شکمتان بزرگتر می شود انجام کارهای روزمره نیز دشوارتر می شود. در این دوره حرکاتی مانند بلند شدن از صندلی، نشستن پشت فرمان اتومبیل یا حتی غلتیدن در خواب نیاز بر دقت بیشتری دارد. خودتان متوجه می شوید که با در و دیوار یا به دیگران که از وضعیت شما مطلع نیستند،

احساس مفید بودن در دوران بارداری

احساس مفید بودن در دوران بارداری

 احساس مفید بودن در دوران بارداری روز را بر طبق وضع جسمانیتان برنامه ریزی کنید. جلسات، مکالمات تلفنی مهم یا بیشتر کارهای خسته کننده را در بهترین وقت روز (از نظر خودتان) انجام دهید. (معمولا صبحها) 
•کشو میزتان را از مواد خوراکی پر کنید. تا قبل از هفته 12 معمولا گرسنگی دائمی نخواهید داشت، اما همیشه با خوراکیهایی مانند بیسکویت های نمکدار، چوب شور، موز، کشمش و انگور حالت تهوعتان را کنترل کنید. 

خواص کیوی در دوران بارداری

خواص کیوی در دوران بارداری

خواص کیوی در دوران بارداری بریده‌‌‌های سبز خوشرنگ کیوی ممکن است چیز ساده‌‌‌ای باشند ولی کیوی یکی از سالم‌‌‌ترین غذاهای روی زمین و یکی از خوشمزه‌‌‌ترین غذاهای برطرف‌‌‌کننده مشکلات دوران بارداری است. آیا می‌‌‌دانید کیوی منبع بسیارعالی ویتامین C است؟

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 24

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید