طراحی فرزند- دکتر روح الهه سلیمانی

قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/19 0 نظر 107 بازدید

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان

چون مربیان کودک سال به سال عوض می شوند ، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش های چندگانه را در برنامه درسی و راه کارهای آموزشی خود به کار گیرند. بنابراین ، بسیار مهم است که کودکان دریابند که چقدر با هوشند و با روشهایی بهتر یاد می گیرند .

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان در خانه و مهد

چون مربیان کودک سال به سال عوض می شوند ، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش های چندگانه را در برنامه درسی و راه کارهای آموزشی خود به کار گیرند. بنابراین ، بسیار مهم است که کودکان دریابند که چقدر با هوشند و با روشهایی بهتر یاد می گیرند .

این دانش به کودکان کمک می کند تا وقتی وارد محیط های یادگیری جدید می شوند از خودشان دفاع کنند . با استفاده از واژه باهوش به جای هوش همراه با بازنمایی های گرافیکی حتی کودکان کم سن هم می توانند مبانی نظریه هوش های چندگانه را درک کنند . همچنین با سوال از کودکان در مورد انواع فعالیتهایی که آنها به بهترین شکل انجام می دهند و مربوط کردن این فعالیت ها با روش هایی که آنها را با هوش می سازد ، به آنها کمک کنید تا دریابند که چقدر باهوش هستند (کاپل و برد کمپ 2009) .

والدین حتما بخوانید: رازهای یک سالگی کودک

به کودکان کمک کنید تا دریابند که هرکدام از آنها نیمرخ بی همتایی در هوش دارند . هر کودک ممکن است در حیطه یک یا دوش هوش برجسته باشد به کودکان توضیح دهید که اکثر تکالیف پیچیده و دشوار نیاز به قوی بودن در سه هوش موسیقی ( دنبال کردن آهنگ . حفظ زمان ) ، بدنی – جنبشی ( حرکت دادن انشگتان و پاها بطور مناسب ) و ضای ( تعیین رابطه میان کلید ها و صداهای تولید شده ) دارد . هوش های دیگر را نیز می توان در بازی به صورت بین فردی و درون فردی در نظر گرت ( سیلور ، استرانگ و پرینی 2000) .

 

آموزش هوش های چند گانه

یکی از بهترین روش های فراهم نمودن تجربیات یادگیری مناسب و معنادار برای کودکان ، یکپارچه کردن برنامه یا به کارگیری رویکرد هوش های چندگانه است. این رویکرد چارچوب نیرومندی در اختیار شما قرار می دهد تا تجربیات یادگیری معتبر و نوآورانه ای خلق کنید . این چارچوب  فرصت و گسترای برای اعتبار بخشیدن و به جنبش در آوردن نقاط قوت هر کودک فراهم می کند. اگر چه هوش های چندگانه  دستور العمل گام به گامی برای موفقیت نیست، اما ساختاری قدرتمند و عملیاتی برای طراحی برنامه ارایه می کند .رویکرد هوش های چندگانه ، شما راقادر می سازد تا نیازهای هر کودک را به طور انفرادی شناسایی نموده و به تدوین محتوا و برنامه ای هیجان انگیز و قابل دسترس برای هر یادگیرنده بپردازید. ( جانسون 2007) .گنجاندن هوش های چندگانه در برنامه درسی .

  • پیشرفت کودک را افزایش می دهد .

  • تجربیات یادگیری معتبری ارایه می کند .
  • کلیت انسان را به کودک آموزش می دهد .
  • آموزش طبیعی را متفاوت و متمایز می سازد .

راهکار افزایش پیشرفت دانش آموز

در مرور تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ، جانسون ( 2007) چندین روند را کشف نمود. او دریافت مدارسی که نظریه هوش های چندگانه را با برنامه درسی ترکیب کرده بودند ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به طور موفقی در همه مولفه های برنامه درسی افزایش داده بودند . این افزایش در پیشرفت تحصیلی با افزایش عملکرد در آزمون های استاندارد ، انگیزش بالاتر ، مشارکت بیشتر و اعتماد به خود همراه بود.

 معلمین حتما بخوانید*:  راه آموزشی هوش چندگانه 

ارایه تجربیات یادگیری معتبر

جانسون (2007) اضافه می کند که هوش های چندگانه یک سازمان دهنده قدرتمند برای ساخت دهی به یادگیری مبتنی بر نیازهای کودکان است او مربیان را تشویق می کند که چارچوب هوش های چندگانه را در برنامه درسی بگنجانند تا به خلق تجربیات یادگیری درست و فعال تری برای همه کودکان کمک نمایند .

موضوعی خاص به نام کلیت نسان 

طبق نظر پترسون (1996) کودکان به طور خاص و ناب یک موضوع را در یک زمان با تکه و یابخشی از وجودشان فرا نمی گیرند . آموزش به کودکان بسته بندی خاص نیست که راه دست مربی باشد یا صدای زنگ نشانگر این باشد که وقت آموزش یک موضوع خاص است . کودکان همیشه یاد میگیرند و همیشه آماده یادگیری هستند ، نه تنها فقط زمانی که بزرگسالان تمایل به یاد دادن دارند . کودکان در هر لحظه از زمان با بهترین ظرفیت شان یاد می گیرند.

کودکان با بدن ، حواس مهارت های ادراکی و مهارتهای شناختی ، احساسات و عواطفشان یاد می گیرند . کودکان در محیط خود ، در خانواده در خانه ، در بیرون از منزل  همسایگان و اجتماع ( و نه تنها در کلاس ...) و دنیا یاد می گیرند ( پترسون 1996) کودکان یک هستی و موجود کلی و به صورت یک کل یکپارچه هستند که به طور همزمان در گیر همه بخش های یادگیری می شوند  همچنین کودکان ترکیبات خاص هوشی خود را هم یاد می گیرند – کلامی ، فضایی  منطقی  موسیقی ، طبیعی ، اجتماعی و دانش مربوط به خود .

7 روش متعدد ساختار دادن تجربی به برنامه درسی

کمپبل (2008) تاکید دارد که این هوش های چندگانه  مبنا و اساسی برای آموزش  متمایز فراهم می کند . بعد از درک در هم اینکه کودکان واجد روش های فردی و متنوعی در یادگیری هستند  این نکته اهمیت دارد که آموزش با این تفاوت منطبق گردد .

اگر شما نقاط چندگانه ای برای ورود به یک محتوا تدارک می بینید – یعنی آموزش متمایز با استفاده از هوش های چندگانه گاردنر – پس کودکان هم بیشتر می توانند یادبگیرند و هم می توانند موفق شوند . باید برای کودکان فرصت هایی شایسته ای برای کار متناسب با نقاط قوتشان  تقویت حوزه های ضعف شان و کشف آنچه که آنها از آن لذت می برند و دوست دارند ، تدارک دید .

چون کودکان از طریق فرایندی یکپارچه یاد می گیرند ، اگر تجربیات از طریق برنامه یکپارچه ارایه گردد ، این تجربیات بسیار معنادار می گردد . وقتی کودکان در تجربیات یکپارچه متنوعی مشارکت می کنند ، همه روش هایی که آنها در آن باهوشند تقویت می گردد . روش های متعدد ساختار دادن به برنامه درسی از طریق تجربیات یکپارچه عبارتند از:

رویکرد موضوعی

رویکر پروژه ای

رویکرد مبتنی بر ادبیات

رویکرد مبتنی بر واحد یادگیری

1-رویکرد موضوعی

رایج ترین شکل برنامه یکپارچه ، رویکرد موضوعی است . برنامه سازماندهی شده موضوعی روشی است که کودکان را برای یادگیری بر می انگیزد . به کار گیری رویکرد موضوعی که نظریه هوش های چندگانه را در بر می گیرد ، روشی ایده آل برای ایجاد یادگیری معنا دارتر و مناسب تر در کودکان است . یادگیری مبتنی بر موضوع ، کودکان را قادر می سازد تا یادگیری را با برنامه یکپارچه سازند و یادگیری کلاس خود را بازندگی خود در خانه و اجتماع مرتبط نمایند.

کرسیتین کونکل ( 2009) مدیر انجمن یادگیری کلیدی در ایندیاناپولیس و اولین مدرسه هوش های چندگانه در جهان ، بر یادگیری موضوع محور پروژه محور تاکید دارد . با توجه به یک موضوع محوری برای ساختن فعالیتهای روزانه ، کودکان قادر می شوند با دنیایی که در آن زندگی می کنند و دنیایی که می خواند در آن یاد بگیرند رابطه بر قرار نمایند .

او باوردارد که موضوعات واحد سازمان دهنده با اهمیتی هستند که یادگیری را رشد و شکل می دهند وقتی کودکان پروژه های موضوعی را تدوین می کنند ، آنها رهبری فردی را از طریق تجربیات مربوط به دنیای واقعی ، پژوهش و مشارکت و سپس با ارایه آن موضوع به گروه فرا می گیرند .

فعالیتهای موضوعی را همانند روشی که همه کودکان در آن باهوش هستند و روشی که آنها موفق می شوندبرنامه ریزی کنید.

وقتی شما از رویکرد هوش های چندگانه برای برنامه ریزی موضوعی استفاده می کنید ، کودکان می توانند در ملاک های یادگیری اولیه تسلط یابند و به طور عمیق موضوعات را کشف نمایند و دانش خود را به شیوه ای معنا دار به کار گیرند . آموزش موثر وقتی رخ می دهد که برنامه یکپارچه یادگیری ، با روش های متعددی حمایت میشود . در زیر نمونه ای از یک برنامه برای موضوع خانه و خانواده که در برنامه درسی تجربیات هوش های چندگانه موضوعی گنجانده شده آورده شده است .

2-هوش زبانی

گوش کردن به CD  خانه ی حیوانات و سپس در مورد حیوانات و خانه های مناسب برای حیوان گفتگو کنید . کارتها و تصاویری از خانه به کودکان نشان دهید تا با یکدیگر در مورد آن گفتگو کنند .

3-منطقی ریاضی

بلوک هایی را به کودکان بدهید تا با آن خانه ای مشابه با عکس آن خانه بسازند . از ایفای نقش و از CD آموزش ریاضی استفاده کنید .

4-فضایی

از کودکان بخواهید تا تصویری از خانه خودشان بکشند دیوارها را رنگ آمیزی کنند ، نقاشی کنند و تصاویری طراحی نمایند .

5-بدنی جنبشی

با استفاده از بلوک ها ، مکعب ها و منشورها خانه ای بسازند ، بازی با اشکال

4-موسیقی

خواندن آواز ساختن آهنگ های جدید استفاده از آهنگ ها و موسیقی های خانوادگی .

5-طبیعت گرا

پیوند دادن حیوانات با عادات شان با کمک بازی خانه حیوانات . مرتب کردن گل ها در گلدان و منظم کردن جعبه ها .

6-بین فردی

ایفای نقش من در رختخواب هستم

جای دادن وسایل سفر در چمدان

7-درون فردی

از کودکان بخواهید تا هرکدام در مورد خانه ای که دوست دارند فکر کنند و از چک لیستی برای ثبت پاسخ هایشان استفاده نمایند .

از کودکان بخواهید تا برای عروسک اسباب بازی با کمک مربی ، داستانی در مورد خانه بگویند .


 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: بروز احساسات درکودکان

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 2 سالگی

این بسته آموزشی بطور کامل به مسائل تربیتی و آموزش مسائلی چون پرورش خلاقیت کودک شما از بدو تولد تا 2 سالگی می‌پردازد. و البته که شما عزیزان می‌توانید حتی بصورت تخصصی نیز از این آموزش‌ها بهره بگیرید و در دوراه اختصاصی طراحی فرزند نیز استفاده کنید. این محصول مناسب والدینی است که می‌خواهند کودکشان را متناسب با آموزش‌های روز پرورش دهند.

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند-2 تا 4 سالگی

بعنوان پدر و مادر متفاوت به غیر از موارد نیازهای اولیه‌ی کودکمان مانند ( خوراک، پوشاک و ..) می‌بایستد به یک تربیت موثر اهمیت ویژه‌ای بدهیم، تا بتوانیم فرزندانی متفاوت و موفق تربیت کنیم. در راستای یک تربیت موثر آموزش مبانی موفقیت یعنی مواردی که در کسب موفقیت هر فرد نقش بسازایی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ما باید از همان روزهای نخست زندگی فرزندانمان اصول موفقیت را به آنان آموزش دهیم.

 مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

بعد از تولد هر کودک با ما چالش‌هایی کوچک و بزرگ روبرو هستیم. که برخی در کوتاه مدت و یا برخی در طولانی مدت حل می‌شوند و از پس آن برمی‌آییم. و ما همیشه در این میان مانند یک مربی به فرزندمان آموزش می‌دهیم. و او با آموزش‌های ماست که از پس بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی زندگی‌اش برمی‌آید. اما اگر در این میان ما هیچ آموزشی به او ندهیم ولی در قبالش از او توقع حل مسائل را داشته باشد چه پیش خواهد آمد؟

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4  تا 7 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

شما والدین گرامی می توانید تنها با چندین ساعت آموزش در خصوص پرورش نبوغ مالی و اقتصادی نه تنها آینده فرزنداتان را بلکه نسل‌های پس از آن را نیز دچار تغییر کنید. شما با آموزش دادن صحیح به کودکانتان می‌توانید آینده او را تضمین کنید. یک ماه آموزش امروز برابر با چندین سال آسایش و راحتی و خوشبختی فرزند شماست. با پرورش نبوغ و خلاقیت در کودکتان پایه گذار زندگی آرام برای او باشید.  

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

کودکان، همگی نابغه متولد می‌شوند و در بسیاری مواقع تنها کافی است در آنها زمینه های رشد و شکوفایی شناسایی و فراهم شود تا آنها بتوانند در زندگی خود بدرخشند. اما باید بخاطر داشته باشید که این دوران طلایی چندان پایدار نیست و قبل از آنکه فرصت را از دست بدهید باید اقدام کنید.

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

اگر در دنیای امروز مطلبی درباره هوش جنین خواندید به هیچ‌وجه تعجب نکنید. زیرا در دنیای ما همه چیز امکان‌پذیر است. حتی آموزش به جنین در دوران بارداری. و از آن تعجب‌آورتر نیز آموزش جنین قبل از بارداری است. اما کودکان طلایی به عنوان اولین و تنها مجموعه آموزشی در ایران است که به طور تخصصی با توجه متدها و ورش‌های بروز دنیا که برگرفته از متد پروفسورمکوتوشیچیدا است، بر روی هوش‌های چندگانه جنین قبل از تولد و بعد از تولد کار می‌کند. و مادران و پدران را در طول دوران بارداری همراهی می‌کند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

چه زمان‌هایی نباید از قوانین پرورش هوش هیجانی استفاده کرد؟

چه زمان‌هایی نباید از قوانین پرورش هوش هیجانی استفاده کرد؟

چه زمان‌هایی نباید از قوانین پرورش هوش هیجانی استفاده کرد؟ زمانی را در نظر بگیرید که با عجله در حال رساندن کودک به مهد یا در حال آماده کردن بساط مهمانی هستید و کودک‌تان هم در این لحظات پرفشار، احساساتش را بروز می‌دهد. همانطور که در فصل‌های گذشته به آن اشاره کردم، ابراز احساسات ابتدای فرآیند پرورش هیجان است، پس باید در نظر داشته باشیم که در روند پرورش هیجان باید با تمام وجود در مسیر پرورش قرار بگیریم، نه این‌که استرس مهمانی شب، سوختن غذا، تمیز کردن منزل و ... هم در کنار این مسیر قرار گیرند. نتیجه آن‌‌که در مواقع کمبود وقت و لحظات سرشار از استرس، هرگز به سراغ پرورش هیجانات کودک‌تان نروید.

11 تکنیک فنگ شویی برای جذب ثروت

11 تکنیک فنگ شویی برای جذب ثروت

تکنیک های فنگ شویی برای جذب ثروت در میان چینی‌ها باوری وجود دارد که با کمک تکنیک‌های فنگ‌شویی می‌توان برای جذب ثروت و پول اقدام و بخت و اقبال اعضای خانواده را دچار تحولی مثبت کرد

هفته سی وپنجم نوزادی

هفته سی وپنجم نوزادی

هفته سی وپنجم نوزادی

تقویت هوش کودکان زیر دو سال

تقویت هوش کودکان زیر دو سال

هوش بالای کودک آرزوی هر پدر و مادریه اما آیا هر پدر و مادری برای این امر مهم آماده هستن؟ ظرفیت هوش کودک قابل افزایش هست راز افزایش هوش کودک

آموزش مدیریت مالی به کودکان

آموزش مدیریت مالی به کودکان

آموزش مدیریت مالی به کودکان از آن دست آموزش‌هایی است که مربیان و مسئولین آموزشی در مدارس هیچ‌گاه به آن نمی‌پردازند. اما کسب آموزش‌ها و مهارت‌های مالی جزو مهم‌ترین آموزش‌هایی است که کودکان باید یاد بگیرند.

بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های مناسب برای نوزادان 3 ماهه

بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های مناسب برای نوزادان 3 ماهه

بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های مناسب برای کودکان 3 ماهه در حدود سه ماهگی، کودکان کم کم اشیایی که در دسترسشان باشد را می‌گیرند و به تدریج یاد می‌گیرند که می‌توانند کارهایی را انجام دهند! 

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 11

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید