کودکان‌طلاییِ جنین
کودکان‌طلاییِ کودک
کودکان‌طلاییِ نونهال
کودکان‌طلاییِ نوجوان
کودکان‌طلاییِ جوان
کودکان‌طلاییِ بزرگسال
کودکان‌طلاییِ میانسال
کودکان‌طلاییِ سالمند

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/19 0 نظر 346 بازدید

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان چون مربیان کودک سال به سال عوض می‌شوند، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش‌های چندگانه را در برنامه درسی خود به کار گیرند. 

 آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان در خانه و مهد

چگونه به کودکان هوش‌های چندگانه را آموزش دهیم؟ آیا در خانه می‌شود این آموزش‌ها را به کودک داد؟

چون مربیان کودک سال به سال عوض می‌شوند ، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش‌های چندگانه را در برنامه درسی و راهکارهای آموزشی خود به کار گیرند. بنابراین ، بسیار مهم است که کودکان دریابند که چقدر با هوشند و با روش‌هایی بهتر یاد می‌گیرند .

این دانش به کودکان کمک می‌کند تا وقتی وارد محیط‌های یادگیری جدید می‌شوند از خودشان دفاع کنند. با استفاده از واژه باهوش به جای هوش همراه با بازنمایی‌های گرافیکی حتی کودکان کم سن هم می‌توانند مبانی نظریه هوش‌های چندگانه را درک کنند . همچنین با سوال از کودکان در مورد انواع فعالیت‌هایی که آن‌ها به بهترین شکل انجام می‌دهند و مربوط کردن این فعالیت‌ها با روش‌هایی که آن‌ها را با هوش می‌سازد ، به آن‌ها کمک کنید تا دریابند که چقدر باهوش هستند 

والدین حتما بخوانید: رازهای یک سالگی کودک

به کودکان کمک کنید تا دریابند که هرکدام از آن‌ها نیمرخ بی‌همتایی در هوش دارند . هر کودک ممکن است در حیطه یک یا دوش هوش برجسته باشد به کودکان توضیح دهید که اکثر تکالیف پیچیده و دشوار نیاز به قوی بودن در سه هوش موسیقی ( دنبال کردن آهنگ . حفظ زمان ) ، بدنی – جنبشی ( حرکت دادن انشگتان و پاها بطور مناسب ) و ضای ( تعیین رابطه میان کلید ها و صداهای تولید شده ) دارد.

آموزش هوش‌های چند گانه

یکی از بهترین روش‌های فراهم نمودن تجربیات یادگیری مناسب و معنادار برای کودکان ، یکپارچه کردن برنامه یا به کارگیری رویکرد هوش‌های چندگانه است. این رویکرد چارچوب نیرومندی در اختیار شما قرار می‌دهد تا تجربیات یادگیری معتبر و نوآورانه‌ای خلق کنید . این چارچوب  فرصت و گسترای برای اعتبار بخشیدن و به جنبش در آوردن نقاط قوت هر کودک فراهم می‌کند. اگر چه هوش‌های چندگانه دستور العمل گام به گامی برای موفقیت نیست، اما ساختاری قدرتمند و عملیاتی برای طراحی برنامه ارائه می‌کند .رویکرد هوش‌های چندگانه، شما راقادر می‌سازد تا نیازهای هر کودک را به طور انفرادی شناسایی نموده و به تدوین محتوا و برنامه‌ای هیجان انگیز و قابل دسترس برای هر یادگیرنده بپردازید.

1- پیشرفت کودک را افزایش می‌دهد .

2- تجربیات یادگیری معتبری ارائه میکند

3- کلیت انسان را به کودک آموزش می‌دهد

4- آموزش طبیعی را متفاوت و متمایز می‌سازد

                                         ​آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان

راهکار افزایش پیشرفت دانش آموز

در مرور تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ، جانسون ( در سال 2007) چندین روند را کشف نمود. او دریافت مدارسی که نظریه هوش‌های چندگانه را با برنامه درسی ترکیب کرده بودند، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به طور موفقی در همه مولفه‌های برنامه درسی افزایش داده بودند. این افزایش در پیشرفت تحصیلی با افزایش عملکرد در آزمون‌های استاندارد، انگیزش بالاتر، مشارکت بیشتر و اعتماد به خود همراه بود.

 معلمین حتما بخوانید:  راه آموزشی هوش چندگانه 

ارایه تجربیات یادگیری معتبر

جانسون (در سال 2007) اضافه می‌کند که هوش‌های چندگانه یک سازمان دهنده قدرتمند برای ساخت دهی به یادگیری مبتنی بر نیازهای کودکان است او مربیان را تشویق می‌کند که چارچوب هوش‌های چندگانه را در برنامه درسی بگنجانند تا به خلق تجربیات یادگیری درست و فعال‌تری برای همه کودکان کمک نمایند.

موضوعی خاص به نام کلیت انسان 

طبق نظر پترسون (در سال 1996) کودکان به طور خاص و ناب یک موضوع را در یک زمان با تکه و یا بخشی از وجودشان فرا نمی‌گیرند. آموزش به کودکان بسته بندی خاص نیست که راه دست مربی باشد یا صدای زنگ نشانگر این باشد که وقت آموزش یک موضوع خاص است. کودکان همیشه یاد می‌گیرند و همیشه آماده یادگیری هستند، نه تنها فقط زمانی که بزرگسالان تمایل به یاد دادن دارند. کودکان در هر لحظه از زمان با بهترین ظرفیت شان یاد می گیرند.

کودکان با بدن ، حواس ، مهارت‌های ادراکی و مهارت‌های شناختی ، احساسات و عواطفشان یاد می‌گیرند. کودکان در محیط خود ، در خانواده در خانه ، در بیرون از منزل  همسایگان و اجتماع یاد می‌گیرند ( و نه تنها در کلاس ...)

کودکان یک هستی و موجود کلی و به صورت یک کل یکپارچه هستند که به طور همزمان در‌گیر همه بخش‌های یادگیری می‌شوند  همچنین کودکان ترکیبات خاص هوشی خود را هم یاد میگیرند – کلامی ، فضایی  منطقی  موسیقی ، طبیعی ، اجتماعی و دانش مربوط به خود.

7 روش متعدد ساختار دادن تجربی به برنامه درسی

کمپبل ( در سال 2008) تاکید دارد که این هوش‌های چندگانه  مبنا و اساسی برای آموزش  متمایز فراهم می‌کند. بعد از درک در هم این‌که کودکان واجد روش‌های فردی و متنوعی در یادگیری هستند  این نکته اهمیت دارد که آموزش با این تفاوت منطبق گردد.

اگر شما نقاط چندگانه‌ای برای ورود به یک محتوا تدارک می بینید یعنی آموزش متمایز با استفاده از هوش‌های چندگانه گاردنر – پس کودکان هم بیشتر می‌توانند یادبگیرند و هم می‌توانند موفق شوند. باید برای کودکان فرصت‌هایی شایسته‌ای برای کار متناسب با نقاط قوتشان ، تقویت حوزه‌های ضعف شان و کشف آنچه که آن‌ها از آن لذت می‌برند و دوست دارند ، تدارک دید. چون کودکان از طریق فرایندی یکپارچه یاد می‌گیرند ، اگر تجربیات از طریق برنامه یکپارچه ارائه گردد این تجربیات بسیار معنادار می‌گردد . وقتی کودکان در تجربیات یکپارچه متنوعی مشارکت می‌کنند ، همه روش‌هایی که آن‌ها در آن باهوشند تقویت می‌گردد . روش‌های متعدد ساختار دادن به برنامه درسی از طریق تجربیات یکپارچه عبارتند از:

1- رویکرد موضوعی

2- رویکرد پروژه‌ای

3- رویکرد مبتنی بر ادبیات

4- رویکرد مبتنی بر واحد یادگیری

1-رویکرد موضوعی

رایج ترین شکل برنامه یکپارچه ، رویکرد موضوعی است . برنامه سازماندهی شده موضوعی روشی است که کودکان را برای یادگیری بر می‌انگیزد . به کار‌گیری رویکرد موضوعی که نظریه هوش‌های چندگانه را در بر می‌گیرد ، روشی ایده آل برای ایجاد یادگیری معنا دارتر و مناسب‌تر در کودکان است. یادگیری مبتنی بر موضوع ، کودکان را قادر می‌سازد تا یادگیری را با برنامه یکپارچه سازند و یادگیری کلاس خود را با زندگی خود در خانه و اجتماع مرتبط نمایند.

کرسیتین کونکل ( در سال 2009) مدیر انجمن یادگیری کلیدی در ایندیاناپولیس و اولین مدرسه هوش‌های چندگانه در جهان ، بر یادگیری موضوع محور پروژه محور تاکید دارد. با توجه به یک موضوع محوری برای ساختن فعالیت‌های روزانه ، کودکان قادر می‌شوند با دنیایی که در آن زندگی می‌کنند و دنیایی که می‌خواند در آن یاد بگیرند رابطه بر قرار نمایند.

او باوردارد که موضوعات واحد سازمان دهنده با اهمیتی هستند که یادگیری را رشد و شکل می‌دهند وقتی کودکان پروژه‌های موضوعی را تدوین می‌کنند ، آن‌ها رهبری فردی را از طریق تجربیات مربوط به دنیای واقعی ، پژوهش و مشارکت و سپس با ارائه آن موضوع به گروه فرا می‌گیرند.

فعالیت‌های موضوعی را همانند روشی که همه کودکان در آن باهوش هستند و روشی که آن‌ها موفق می‌شوند برنامه ریزی کنید.

وقتی شما از رویکرد هوش‌های چندگانه برای برنامه ریزی موضوعی استفاده می‌کنید ، کودکان می‌توانند در ملاک‌های یادگیری اولیه تسلط یابند و به طور عمیق موضوعات را کشف نمایند و دانش خود را به شیوه‌ای معنا دار به کار گیرند. آموزش موثر وقتی رخ می‌دهد که برنامه یکپارچه یادگیری ، با روش‌های متعددی حمایت می‌شود . در زیر نمونه‌ای از یک برنامه برای موضوع خانه و خانواده که در برنامه درسی تجربیات هوش‌های چندگانه موضوعی گنجانده شده آورده شده است.

2-هوش زبانی

گوش کردن به CD  خانه‌ی حیوانات و سپس در مورد حیوانات و خانه‌های مناسب برای حیوان گفتگو کنید . کارت‌ها و تصاویری از خانه به کودکان نشان دهید تا با یکدیگر در مورد آن گفتگو کنند.

3-منطقی – ریاضی

بلوک‌هایی را به کودکان بدهید تا با آن خانه‌ای مشابه با عکس آن خانه بسازند. از ایفای نقش و از CD آموزش ریاضی استفاده کنید.

4-فضایی

از کودکان بخواهید تا تصویری از خانه خودشان بکشند دیوارها را رنگ آمیزی کنند ، نقاشی کنند و تصاویری طراحی نمایند.

5-بدنی – جنبشی

با استفاده از بلوک‌ها ، مکعب‌ها و منشورها خانه‌ای بسازند ، بازی با اشکال

4-موسیقی

خواندن آواز ساختن آهنگ‌های جدید استفاده از آهنگ‌ها و موسیقی‌های خانوادگی .

5-طبیعت گرا

پیوند دادن حیوانات با عادات شان با کمک بازی خانه حیوانات . مرتب کردن گل‌ها در گلدان و منظم کردن جعبه‌ها.

6-بین فردی

ایفای نقش من در رختخواب هستم

جای دادن وسایل سفر در چمدان

7-درون فردی

از کودکان بخواهید تا هرکدام در مورد خانه‌ای که دوست دارند فکر کنند و از چک لیستی برای ثبت پاسخ‌هایشان استفاده نمایند.

از کودکان بخواهید تا برای عروسک اسباب‌بازی با کمک مربی ، داستانی در مورد خانه بگویند.


برای خرید محصول (هوش‌‌های هشت نابغه) بر روی لینک کلیک کنید 

 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: بروز احساسات درکودکان 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

کودکان، همگی نابغه متولد می‌شوند و در بسیاری مواقع تنها کافی است در آنها زمینه های رشد و شکوفایی شناسایی و فراهم شود تا آنها بتوانند در زندگی خود بدرخشند. اما باید بخاطر داشته باشید که این دوران طلایی چندان پایدار نیست و قبل از آنکه فرصت را از دست بدهید باید اقدام کنید.

هوشهای  هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

هوشهای هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

هر سالانه والدین بی‌شماری هزینه‌های کلانی را در آموزشگاه‌ها و مراکز پرورشی صرف پرورش هوش و خلاقیت فرزندانشان می‌کنند اما به هیچ وجه نمی‌دانند که می‌توانند خودشان نقش موثرتری در روند پیشرفت هوش و استعداد در فرزندشان شوند. والدین اولین مربیانی هستند که فرزندان در زندگی خود با آن روبرو هستند و همچنین این والدین هستند با شناخت بهتری که از فرزندشان دارند می‌توانند او را بهتر شکوفا کنند.

بسته آموزشی پرورش مدیران آینده

بسته آموزشی پرورش مدیران آینده

شما والدین گرامی می توانید تنها با چندین ساعت آموزش در خصوص پرورش نبوغ مالی و اقتصادی نه تنها آینده فرزنداتان را بلکه نسل‌های پس از آن را نیز دچار تغییر کنید. شما با آموزش دادن صحیح به کودکانتان می‌توانید آینده او را تضمین کنید. یک ماه آموزش امروز برابر با چندین سال آسایش و راحتی و خوشبختی فرزند شماست. با پرورش نبوغ و خلاقیت در کودکتان پایه گذار زندگی آرام برای او باشید.  

 مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

بعد از تولد هر کودک با ما چالش‌هایی کوچک و بزرگ روبرو هستیم. که برخی در کوتاه مدت و یا برخی در طولانی مدت حل می‌شوند و از پس آن برمی‌آییم. و ما همیشه در این میان مانند یک مربی به فرزندمان آموزش می‌دهیم. و او با آموزش‌های ماست که از پس بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی زندگی‌اش برمی‌آید. اما اگر در این میان ما هیچ آموزشی به او ندهیم ولی در قبالش از او توقع حل مسائل را داشته باشد چه پیش خواهد آمد؟

 اعتماد به نفس خیلی بالا

اعتماد به نفس خیلی بالا

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که در پارک، مهمانی و یا مراسمی که چندین کودک کنار هم هستند احساس کنید که با همه سعی و تلاش تان در خصوص تربیت و تأمین نیازهای مادی و معنوی فرزندتان؛ اما باز هم فرزندتان از سایر کودکانی که در آن محل قرار دارند، چیزی کم دارد که در آن لحظه حسرت آن را می خورد، در این هنگام چه حسی به شما دست می دهد؟          

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 4 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - تولد تا 4 سالگی

این بسته آموزشی بطور کامل به مسائل تربیتی و آموزش مسائلی چون پرورش خلاقیت کودک شما از بدو تولد تا 4 سالگی می‌پردازد. و البته که شما عزیزان می‌توانید حتی بصورت تخصصی نیز از این آموزش‌ها بهره بگیرید و در دوراه اختصاصی طراحی فرزند نیز استفاده کنید. این محصول مناسب والدینی است که می‌خواهند کودکشان را متناسب با آموزش‌های روز پرورش دهند.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

8 عادت میلیاردرها

8 عادت میلیاردرها

8 عادت میلیاردرها را بدانید ...

خلاقیت کودکان با  TRIZ

خلاقیت کودکان با TRIZ

خلاقیت کودکان با TRIZ در بسته آموزش کارآفرینی و تفکر کودکان به 40 اصل نوآوری نظام یافته اشاره شده است  و گفته شده که تمام اختراعات و ابتکارات مخترعین بر اساس یک یا چند اصل از این اصول مییباشد که برخی از این قوانین را می توان از دوران کودکی به آنها آموخت تا بتوانند به شکوفایی استعداد خود در حل مسائل و نیز ابداع و ابتکار بپردازند. در این مقاله به معرفی اجمالی این چهل اصل میپردازیم.

تاثیر آموزش موسیقی  بر روی  کودک

تاثیر آموزش موسیقی بر روی کودک

تاثیر معجزه آسای موسیقی بر روی کودک موسیقی وسیله‌ای است برای بیان غیرگفتاری احساسات و عواطف، ادراک، شناخت و آگاهی انسان درواقع شکلی از هنر است. موسیقی برای اکثر مردم لذت‌بخش است و برای کودکان به نوعی هم‌بازی و هم آموزش است . کودک از طریق موسیقی، با دنیای اطراف خود ارتباطی غیرکلامی برقرار کرده و ازطریق آن، به کشف دنیای اطراف می‌پردازد.

میلیاردر  شو: 7 راه ساده و عجیب برای جذب پول بیشتر

میلیاردر شو: 7 راه ساده و عجیب برای جذب پول بیشتر

میلیاردر  شو: 7 راه ساده و عجیب برای جذب پول بیشتر وقتی درباره ایجاد ثروت صحبت می‌کنیم، بهره‌مندی از دانش و اطلاعات کافی مهم است اما نه به اندازه نظم و انضباط فردی.

هفته چهل و یکم نوزادی

هفته چهل و یکم نوزادی

هفته چهل و یکم نوزادی

راه های آموزش هوش های چندگانه

راه های آموزش هوش های چندگانه

هوش های چند گانه و راهکارهای آموزشی انواع فعالیت هایی که کودکان به آن تمایل دارند . بیانگر هوش اغلب آنها است . بسیار مهم است که مربی با این نوع فعالیتها که هر کودک در کلاس دوست دارد انجام دهد ( صرف نظر از مدل آموزشی که مربی انتخاب کرده است) آشنا باشد و با کمک این دانش ، مربی می تواند راهکارهای مبتنی بر هوش های چندگانه را برای کمک به یادگیری کودکان بکار گیرد .

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 15

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید