قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

عشق و علاقه

 عشق و علاقه
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/16 0 نظر 836 بازدید

 عشق و علاقه

معمولاً مردان همیشه به خاطر مسائل شغلی نگران و عصبی هستند . حتی وقتی که به خانه بر میگردند، همچنان فکرشان مشغول است . در نتیجه زن گمان میکند برای شوهرش کارش خیلی مهم تر از اوست. اگر مرد بتواند نگرانی ها، عدم موفقیت و ناامیدیهای روابط زناشویی خود را شناسایی کند، بعد از آن است که برای صحبت کردن به سراغ همسرش می رود و او توجیه میکند که هم او را دوست دارد و هم به او نیاز داشته

 عشق و علاقه


یک زن دوست دارد همیشه تک و استثنایی باشد و توجه خاص همه، مخصوصاً شوهرش را به خودش جلب کند. خود من به سختی این موضوع را فهمیدم ، آن هم زمانی که برای اولین بار یک مهمانی بزرگ خانوادگی در خانهمان ترتیب داده بودیم. همسرم بونی برای مهمانی کلی کار داشت، در حالی که من خیلی راحت به سرکارم رفتم. تنها کار مفیدی که من کردم این بود که فراموش نکرده بودم دوربین فیلمبرداری را با خودم بیاورم که خیلی برایم مهم بود و البته ممکن بود که به خاطر مشغلة زیاد آن را فراموش کنم که این طور نشد.

عشق و علاقه


وقتی به خانه رسیدم تقریباً همة مهمانها آمده بودند. من هم سریع به اتاق نشیمن رفتم تا برنامة ضبط صوت، نوارها، چراغ ها و دوربین را ردیف کنم. در همان لحظه بچهها برای سلام کردن به سراغم آمدند و بعد از آن تکتک مهمانها برای احوالپرسی وارد اتاق نشیمن شدند. من هم کارم را با دقت ادامه دادم و بعد از آن برای دیدن همسرم به آشپزخانه رفتم. با این انتظار که خوشحالی بونی را به خاطر آوردن دوربین و تنظیم سایر وسایل ببینم. همین طور تشکر و قدردانی او را، اما بر خلاف تصورم او از من فاصله گرفت و دلیلش شاید این بود که من در ابتدای ورودم باید اول به سراغ او میرفتم و احوالش را میپرسیدم. حسابی غافلگیر شده بودم، چون از نظر من که یک مرد بودم اگر او دوست داشت مرا ببیند، میتوانست هر لحظه به اتاق نشیمن بیآید.

دانلود رایگان مبانی طراحی فرزند


بلاخره وقتی در آشپزخانه فرصتی پیدا کردیم تا با هم حرف بزنیم، بونی گفت:"خیلی از دست تو ناراحت هستم، انگار مرا از یاد بردهای و اصلاً وجود ندارم. باید اول که به خانه آمدی ، به من سر میزدی ، احوالم را میپرسیدی و مرا در آغوش میگرفتی، بعد سراغ احوالپرسی و خوشامدگویی به دیگران میرفتی." اما من ابتدا سراغ دستگاه پخش و دوربین رفته بودم. من این کارها را به خوبی انجام دادم، ولی احساس خوبی به همسرم دست نداد. از نظراو توجه من به اینکارها به معنای بیتوجهی به او بود. همین طور به میهمان ها.

منطق عشق و علاقه چیست؟


اگر من مردی بودم که حق را به خودم می دادم، مسلماً با مشاهدة چنین رفتاری از همسرم او را فردی بیمنطق و پر توقع میدانستم. اما با دیدی عاشقانه میشد فهمید که رفتار او معنای خاصی در خود داشته است. خود من وقتی به خانه بر میگردم و میبینیم که همسر و فرزندم از دیدنم به هیجان میآیند، خیلی خوشحال میشوم و همیشه از برگشتن به خانه احساس خوبی دارم. نمیدانم چرا همسرم نباید چنین احساسی داشته باشد؟

عشق و علاقه

من به این نتیجه رسیدم که برای زنها خیلی مهم است که در جمع شاخص باشند و مورد توجه قرار بگیرند. زنان در واقع نمیدانند که چقدر در نظر ما مردها استثنایی هستند، مگر اینکه این موضوع را به آنها بگوییم یا در عمل ثابت کنیم. از آن جا که یک زن از دیدی باز برخوردار است، در همان نگاه اول همه چیز را خوب درک می کند. برای همین به این نتیجه میرسد که مثلاً از نظر یک مرد، دوربین فیلمبرداری و هر چیزی دیگری ممکن است از او مهم تر باشد. هر جند یک مرد هیچ وقت این موضوع را نمیداند که همسرش چنین احساسی دارد،چون خودش میداند که زنش دوست دارد و فکر ند همسرش هم این موضوع را میداند. اما مرد نمیداند که زن نه تنها باید این را از زبان او بشنود، بلکه مدام هم باید آن را تکرار کند.

حتما بخوانید: حرف های زنان


خود من وقتی این تفاوت همسرم را با خود فهمیدم، متوجه شدم که باید به او آرامش بدهم. آن هم از نوع خاص. حالا دیگر هر وقت که به خانه بر میگردم اول به سراغ او میروم، او را میبوسم و در بغل میگیرم و از کارها و اتفاقات روزمرهاش سؤال میکنم. وقتی به سمینارهایم میآید، به استقبالش میروم، حتی اگر دیگران منتظر من باشند، از او احوالپرسی میکنم. هر چند این وقت من مربوط به شرکت کنندگان است، ولی من همیشه وقت صحبت با او دارم.

البته این رفتارم همیشه اقدامی عاشقانه نیست و گاهی اوقات تظاهری است و ممکن است احساس بدی به همسرم بدهد. بهترین شیوه برای این که به زن احساس خاصی دست بدهد این است که با برخوردی متفاوت با او رفتار کرد و اول به سراغ او رفت. هیچ وقت بهترین کار را برای آخرین مرحله نگذارید، چون زن هرگز از این روشهای متفاوت دوست داشتن خسته نمیشود.

عشق و علاقه

 

آگاهی زن از عشق همسرش

از میان روشهای مختلف، مهمترین روش برای مطمئن کردن زن از علاقة شوهرش مطمئناً متضاد آن چیزی است که اکثر مردان در ذهن دارند. بیشتر مردان فکر میکنند اگر در روابط زناشویی خود هیچ شکایتی نداشته باشند، احساس خوبی به همسرانشان دست میدهد و احساس ارزشمندی میکنند. بعد هم این که اگر زن شکایتی نداشته باشد، مرد احساس قدردانی میکند.

حتما بخوانید: عشق و علاقه


مردان نمیدانند وقتی به خوب بودن روابط زناشویی خود تظاهر میکنند، زن حس میکند زندگی زناشویی برای شوهرش بیاهمیت است و خودش را هم برای همسرش بی ارزش و اهمیت میداند.

چرا مردها عصبی ترند؟

معمولاً مردان همیشه به خاطر مسائل شغلی نگران و عصبی هستند . حتی وقتی که به خانه بر میگردند، همچنان فکرشان مشغول است . در نتیجه زن گمان میکند برای شوهرش کارش خیلی مهم تر از اوست. اگر مرد بتواند نگرانی ها، عدم موفقیت و ناامیدیهای روابط زناشویی خود را شناسایی کند، بعد از آن است که برای صحبت کردن به سراغ همسرش می رود و او توجیه میکند که هم او را دوست دارد و هم به او نیاز داشته و او را تحسین میکند.در این رفتار رازی نهفته است که به زن احساس مورد علاقه بودن میدهد. زمانی اتکاء به نفس یک زن تقویت میشود و خود را ارزشمند میداند که بداند دوستش دارند و از لحاظ احساسی مورد تأیید و تمجید قرار دارد.

عشق و علاقه

جین، 36 ساله مدام شکایت میکند که همسرش در سمت یک پزشک موفق به او اهمیت نمیدهد. پل هم ناراحت است که چرا وقتی خود او به خوبی از پس مخارج زندگیشان بر میآید، جین به شغل خانه سازی رو آورده و کارهای خانه را رها کرده است. من به عنوان یک مشاور وقتی دلیل کار جین را از او پرسیدم. او در پاسخ گفت:"دوست ندارم مثل یک کلفت کار کنم . وقتی هم که پل به خانه میآید مدام از این که به او و خانه نمیرسم، شکایت میکند."

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

من به شدت کار میکنم ، ولی او باز هم انتظار دارد که من بیشتر کار کنم. من از این که بیشتر از خودم مایه بگذارم ناراحت نیستم ، اما هر چقدر که بیشتر مایه بگذارم ، برای او کافی نیست. او فقط از من ایراد می‌گیرد و می‌گوید که کدام کار را انجام نداده‌ام. از این که او فکر میکند من کلفتش هستم متنفرم.

توقعات از همسر

پل در توضیح گفت که توقع زیادی از همسرش ندارد، و فقط میخواهد که خانه را همیشه تمیز نگه دارد و وقتی به خانه بر میگردد، شام حاضر باشد. بعد هم با ناامیدی گفت:"فقط دو ساعت وقت کافی است تا همة کارهایش را به خوبی انجام بدهد و مرا هم خوشحال کند. تمام کاری که او باید انجام بدهد این است که خانه را تمیز و یک شام خوب درست کند. بعد هم که بقیة وقتش آزاد است، هر کاری که دوست دارد انجام دهد. این خواستة من است."

حتما بخوانید: بحث و مشاجره

جین به حرفهای پل چنین پاسخ داد:"از این که مرا مثل یک کلفت میبیند متنفرم و عصبانی میشوم." البته پل هیچ وقت فکر نمیکرد که همسرش چنین تصوری از حرفهای او داشته باشد و قصد تحقیر او را هم نداشته است. جین از حرفهای شوهرش چنین برداشت می¬کرد که او باید کارهای خانه را انجام بدهد، اما پل منظورش این است که آن قدر برای همسرش ارزش قائل است که میخواهد او فقط روزی دو تا سه ساعت کار کند.

عشق و علاقه

از پل پرسیدم که چرا این همه تمیزی خانه و تهیة شام برایش مهم است؟ او در حالی است که کمی احساساتی شده بود گفت:"منظور من این است که او قبول کند تلاش سخت من برای بهتر شدن زندگیمان است ، اما او میگوید که پول برایش اهمیتی ندارد و کارهای من هم پوچ و بیهوده است. من به فکر آینده مان هستم، برای زندگی مان پسانداز میکنم، ولی او فکر می کند من فقط به فکر خودم هستم."

حتما گوش کنید: چگونه به کودک پاداش دهیم؟

"وقتی میبینم با تمام تلاشی که می‌کنم، او اصلاً قدر کارهای مرا نمیداند، خیلی ناراحت میشوم. اگر وقتی که از کار به خانه بر میگردم‌، احساس کنم او مرا دوست دارد و از کارم قدردانی میکند ، آن وقت همه چیز برایم زیبا و دوست داشتنی میشود و گرنه مجبورم از او انتقاد کنم. دلم میخواهد به خاطر این همه کار و تلاش از من تشکر کند ، آن هم به جای ایراد گیریهای بیخودی ."

جین با شنیدن حرفهای پل سرخ شده و اشکش جاری شد. او تازه فهمید که با علاقه به شوهرش چقدر میتواند از او حمایت کند. بعد هم این که تهیة شام فقط به مفهوم آشپزی کردن و آشپز بودن نیست، بلکه نوعی قدردانی از پل به خاطر زحماتش برای خانواده است. جین با شنیدن حرفهای عاجزانه و احساسی شوهرش پی برد که بخش مهمی از زندگی اوست.

عشق و علاقه

جین با درک احساس واقعی شوهرش همة ناراحتی خود را با تمام وجود بیرون ریخت و فراموش کرد. او توانست در کنار کار بیرونش به خواستههای شوهرش هم اهمیت بدهد.

حتما بخوانید: مغز شگفت انگیز انسان

پل هم یاد گرفت که به زنش بفهماند که نمیخواهد او فقط در خانه کار کند، بلکه به او نیاز عاطفی دارد. او بعد از آن به جین بیشتر ارزش داد و احساس خوبی هم پیدا کرد.

احساستان را به اشتراک بگذارید

این کار برای خیلی از مردها مشکل است، چون معمولاً در زندگی از نیازهای خودشان بی خبر هستند. وقتی هم یک مرد از لحاظ عاطفی تأمین و حمایت نمیشود، باید یأس و ناامیدی را که دچارش شده با همسرش در میان بگذارد، تا زن احساس کند که او را دوست دارد و برایش ارزش قائل است. این شیوة رفتار باعث میشود که زن بداند با حمایت از شوهرش چه لطف بزرگی به او میکند.

عشق و علاقه

وقتی مرد یاد گرفت که چگونه نیازهای عاطفی خود را با همسرش در میان بگذارد، این حالت بر ارزش و لیاقت زن افزوده، او را وادار به فداکاری بیشتر میکند. همان طور که دیدید یکی از مواردی که زن حس میکند او را دوست ندارد، نحوة برخورد مرد است که هیچ معیاری در اختیار همسرش برای ارائة نیازهایش قرار نمیدهد و نمیتواند به طور واضح نیازش را بیان کند.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری

 

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

هفته سی و یکم بارداری

هفته سی و یکم بارداری

در هفته سی یکم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته سی یکم بارداری و نکات مهم درباره هفته سی یکم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

در هفته سی و چهارم بارداری چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ وضعیت مادر و جنین در هفته سی و چهارم بارداری و نکات مهم درباره هفته سی و چهارم بارداری را می توانید دراین مقاله بیابید

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع دوران بارداری ورم دست و پا و دردهای سیاتیکی از جمله شایع تریت دردها در دوران بارداری است

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟

در دوران بارداری چقدر ورزش کافی است؟ میانه روی یک کلمه قابل اجرا است. انجام بیش از حد تمرینات ورزشی مسیر خون و اکسیژن را تغییر می دهد و از کودک در حال رشد دور می کند. بیشتر متخصصان پیشنهاد می کنند میزان ضربان قلب را پایین تر از 140 بار در دقیقه نگه دارید. (برای پیدا کردن ضربان قلب نبض خود را در ناحیه گردن یا مچ دست برای 6 ثانیه بشمارید بعد عدد به دست آمده را در 10 ضرب کنید.) به جسمتان توجه کنید، اگر هنگام انجام تمرینات ورزشی از شدت نفس نفس زدن قادر به صحبت کردن نیستید، خیل

بخشش و قدردانی را چگونه برای فرزندانمان معنا کنیم؟

بخشش و قدردانی را چگونه برای فرزندانمان معنا کنیم؟

بخشش و قدردانی را چگونه برای فرزندانمان معنا کنیم؟ بخشندگی راز فراوانی است. برای بیشتر بدست‌آوردن هر چیز، باید قسمتی از آن را ببخشیم. اگر عشق می‌خواهیم باید عشق بورزیم، اگر کمک می‌خواهیم باید کمک کنیم.
 

آیا شما در مقام پدر یا مادر، صاحب قدرت هستید؟

آیا شما در مقام پدر یا مادر، صاحب قدرت هستید؟

آیا شما در مقام پدر یا مادر، صاحب قدرت هستید؟ قدرت پدر و مادر گاه شکل خشونت به خود می‌گیرد، گاه مسیر تمسخر، تحقیر یا تهدید را پیش می‌گیرد؛ اما والدین مربی هیجان تمام قدرت‌شان در پیوندهای عاطفی بین خود و فرزندشان به نمایش گذاشته می‌شود. اگر تا به اکنون مسیر تربیتی‌تان، مسیر تحقیر و تهدید بوده، قطعاً از این مسأله که می‌توانید قدرت‌تان را به عنوان پدر یا مادر بر پایه‌ی احساسات به ظهور برسانید، تعجب خواهید کرد. بله می‌توانید. هیچ چیز غیر ممکن نیست، فقط کمی زحمت بیشتری لازم است. فقط باید شیوه‌های گذشته را رها کرده و به روش‌های اصول پرورش هیجانی مشغول شوید.

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 2

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید