قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

چگونه از ابراز عشق و محبت خودداری می¬کنیم

چگونه   از ابراز عشق و محبت خودداری می¬کنیم
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/16 0 نظر 686 بازدید

چگونه   از ابراز عشق و محبت خودداری میکنیم

ما دیگر بچه نیستیم¬. برای داشتن روابط زناشویی بالنده باید مسئولیت پذیر باشیم. ظهور دوبارة احساسات کودکی این احساس مسئولیت را تهدید می-کند. همیشه احساس می¬کنیم مقصر کسی دیگری است . وقتی تحت تأثیر احساسات گذشته قرار می¬گیریم¬، راه قلب¬مان مسدود می¬شود

چگونه   از ابراز عشق و محبت خودداری میکنیم

وقتی همسرمان را مقصر می¬دانیم و یا از او می¬رنجیم، بخشیدن محدودیت-های و معایب او بسیار دشوار است¬. تنها با دوست داشتن همسر خود در مواقع دشوار و بحرانی می¬توانیم عشق و محبت را پرورش دهیم. هر کس می¬تواند یک انسان کامل و بی عیب را دوست بدارد.

عشق و علاقه

آزمون عشق و علاقه مبتنی بر این است که ما افراد را با وجود معایب و محدودیت¬های¬شان دوست بداریم . همة ما می¬خواهیم ما را آنطور که هستیم دوست بداریم؟ وقتی راه قلب¬مان باز است¬، عشق و محبت به خودی خود به وجود می¬آید.

دانلود رایگان مبانی طراحی فرزند

ما دیگر بچه نیستیم¬. برای داشتن روابط زناشویی بالنده باید مسئولیت پذیر باشیم. ظهور دوبارة احساسات کودکی این احساس مسئولیت را تهدید می-کند. همیشه احساس می¬کنیم مقصر کسی دیگری است . وقتی تحت تأثیر احساسات گذشته قرار می¬گیریم¬، راه قلب¬مان مسدود می¬شود

 به دلایل زیر دوست داشتن همسرمان دشوار میشود

1.    فقدان اعتماد و اطمینان: ناگهان احساس کنید به سختی می¬توانید در انجام کارها به همسرتان اعتماد کنید. ناگهان به نیت خیر او نیز تردید می¬کنید. او همان کسی است که برای زندگی شما، خود را به مخاطره می-اندازد اما ناگهان بگونه¬ای دربارة او قضاوت می¬کنید گویی هیچ توجهی به شما ندارد و به فکر شما نیست.


معمولاً برای غلبه بر این گرایش زن¬ها باید بیشتر تلاش کنند. در این مواقع زن باید بیشتر مراقب خود باشد . باید راه¬های قلبش را بگشاید. زن با مراقبت از خود و پذیرش مسئولیت پدری و مادری کردن برای خود، گرچه هنوز همسرش را سرزنش می¬کند اما خود را از احساسات گذشته نجات می¬دهد و به یاد می¬آورد که زمانی همسرش به خاطر حمایت از او تمام تلاش خود را کرده است¬. در نتیجه اعتماد او نسبت به همسرش افزایش می یابد.

عشق و علاقه

2.    فقدان توجه و علاقه: ناگهان احساس می¬کنید به نیازها و احساسات همسرتان بی¬توجه شده¬اید. توجیه شما این است که از او ناراحت هستید زیرا با شما بد رفتاری می¬کند. توجه داشته باشید که همسر شما همان کسی است که جان خود را به خاطرش به خطر  می¬اندازید و حالا ناگهان احساس می¬کند به نیازهای او بی توجه شده¬اید.

حتما بخوانید: حرف های زنان

برای غلبه بر این گرایش مردها باید بیشتر تلاش کنند. مرد باید بیشتر مراقب خود باشد و باید برای رسیدن به موفقیت¬های بیشتر به خود اطمینان کند نه به برخورد همسرش. در واقع مرد باید برای پرورش روحیة مردانة خود کاری بکند. با مراقبت از خود¬، گرچه هنوز همسرش را سرزنش می¬کند اما خود به خود از احساسات خود رها می¬شود و بی درنگ به یاد می¬آورد که تا چه اندازه به فکر همسرش است و به او توجه دارد.

3.    فقدان تشکر و قدرشناسی: در یک لحظه احساس می¬کنید از ازدواج خود هیچ بهره¬ای نمی¬برید¬، حال آنکه در گذشته از این ازدواج راضی و خوشحال بودید. احساس می¬کنید خیلی کار می¬کنید و بیش از اندازه از خود گذشتگی می¬کنید اما همسرتان تلاش چندانی نمی¬کند. با این فکر ناگهان احساس می¬¬کنید که تشکر و قدرشناسی از همسرتان را از دست می¬دهید.


برای غلبه بر این گرایش¬ها زن¬ها باید بیشتر تلاش کنند. زن با مراقبت و حمایت خود می¬تواند روحیة زنانه خود را تقویت کند و راه¬های قلبش را باز کند. گرچه ممکن است هنوز همسرش را سرزنش کند، اما باید به خاطر داشته باشد که همسرش به او احترام می¬گذارد و از او حمایت می¬کند . هر وقت این اتفاق می¬افتد ، توانایی زن برای قدردانی از همسرش بیشتر می-شود.

عشق و علاقه

4.    فقدان احترام: ناگهان احساس می¬کنید می¬خواهید از ابراز عشق به همسرتان خودداری کنید ، حال آنکه همین چند دقیقه پیش لحساس می-کردید می¬خواهید از او حمایت کنید و او را دوست دارید. با خلوص نیت احساس می¬کنید می¬خواهید همسرتان را شاد کنید و ناگهان تنها به خودتان فکر می¬کنید.

حتما بخوانید: عشق و علاقه


مرد برای کسب درآمد روزی 8 ساعت کار می¬کند تا برای همسرش هدیه¬ای بخرد. اما بعد که به خانه می¬آید، برای رضایت همسرش حاضر نمی¬شود جوراب¬هایش را از روی زمین بردارد.
برای غلبه بر این احساس¬، مردها باید بیشتر تلاش کنند. مرد می¬تواند با حمایت و مراقبت از خود، از تمام کاهایش قدردانی کند و راه¬های قلبش را باز کند¬، حال آنکه ممکن است همسرش چنین کاری نکند. مرد باید از وابستگی به تقدیر و قدرشناسی همسرش دست بکشد و باید روحیة مردانة خود را تقویت کند و به یاد آورد که تا چه اندازه به همسرش احترام می گذارد و می¬خواهد او را خوشحال و خوشبخت کند.

هر وقت که او می¬تواند کاری برای همسرش انجام دهد و از او حمایت کند، به تدریج می¬آموزد که چگونه می¬تواند بدون انکار خویشتن و صرف¬نظر از نیازهای خود، همسرش را راضی کند. با این انعطاف پذیری¬، مرد می¬تواند به آنچه نیاز دارد دست یابد.

5.    فقدان پذیرش: ناگهان احساس می¬کنید همسرتان زیاد اشتباه می¬کند و می¬خواهید او خودش را تغییر دهد. او  همان شخصی است که گمان می-کردید بی عیب و نقص است . حالا ناگهان احساس می¬کنید او باید خود را اصلاح کند و مجبور هستید برای بازسازی کارهایش کاری انجام دهید.

عشق و علاقه


در یک لحظه همسرتان را قبول دارید و زمانی دیگر به خاطر اشتباهاتش او را سرزنش می¬کنید. زن¬ها احساس می¬کنند که شوهرشان باید بهتر از این رفتار کند . زن فراموش می¬کند شوهرش نمی¬تواند نیاز او را به راحتی درک کند.
معمولاً برای غلبه بر این احساس زن¬ها باید بیشتر تلاش کنند. زن باید بیتر مراقب خود باشد و برای درک و بررسی نیازهایش بیشتر وقت صرف کند و راه¬های قلبش را بگشاید¬. برای آنکه زن احساس بهتری داشته باشد، نیازی به تغییر دادن شوهرش ندارد. با مراقبت از خود، گرچه هنوز شوهرش را سرزنش می کند و یا می خواهد او خودش را تغییر دهد ، اما از کارهای خوب همسرش با اشتیاق و گشاده رویی قدردانی می¬کند. هر بار که این اتفاق می¬افتد¬، توانایی زن برا¬ی پذیرش معایب خود و همسرش افزایش می یابد.


6.    فقدان درک و تفاهم: ممکن است با شنیدن حرف¬های همسرمان بخواهیم از او انتقاد کنیم و یا واکنش بدی نشان دهیم، حال آنکه همسر ما همان کسی است که ما حاضر بودیم به خاطرش زندگی¬مان را به خطر بی-اندازیم. ما به سرعت بی صبر و ناشکیبا می¬شویم و علاقة خود را نسبت به عزیزترین¬فرد ¬زندگی¬مان از دست¬می¬دهیم. وقتی همسرمان احساساتش را با ما در میان می¬گذارد¬، احساس می¬کنیم به ما حمله شده است و حالت تدافعی می¬گیریم.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران


برای غلبه بر این گرایش مردها باید بیشتر تلاش کنند. در این مواقع مرد باید برای مراقبت از خود، از تلاش¬ها و کارهایش قدردانی کند، به غارش برود و به تقویت روحیة مردانه¬اش بپردازد¬. با پذیرش مسئولیت مراقبت از خود¬، حتی اگر در حالت تدافعی باشد، از احساسات منفی خود رها    می¬شوند و به حرف¬های همسرش فکر می¬کند. او نیاز¬های همسرش را درک می¬کند و می¬آموزد که چگونه باید از همسرش حمایت کند. این بسیار مهم است که مرد بی¬آنکه برای پاسخ به حرف¬های همسرش خود را مسئول بداند¬، به احساسات همسرش توجه کند. در این شرایط زن نیز می تواند به همسرش بگوید که او مجبور نیست حرفی بزند .

عشق و علاقه

گشایش قلب های مان

روشی که من می¬توانم برای رهایی از احساسات منفی از آن استفاده کنم این است که آن¬ها را می¬نویسم. با این روش که تنها چند دقیقه طول می-کشد. من می¬توانم از شر احساسات منفی نجات یابم و بخشنده¬تر و خوش رفتارتر باشم . در 12 سال گذشته¬، از این روش به طرق مختلفی استفاده کردم و هنوز وقتی احساس عشق و محبت نمی¬کنم، استفاده از این روش برای من مؤثر و مفید است.


نوشتن احساسات نه تنها به توانایی مرد برا¬ی فرونشاندن احساساتش می-افزاید، بلکه وقتی مرد نیاز دارد کسی حرف¬هایش را بشنود، به او کمک بسیاری می¬کند. به جای اینکه مرد احساسات منفی خود را با همسرش در میان بگذارد و او ناراحت کند، می¬تواند آن¬ها را بر روی کاغذی بنویسد و به هدف مورد نظرش برسد.
مرد می¬تواند به خصوص وقتی می¬خواهد احساساتش را ابراز کند اما   می-داند زمان مناسبی برای این کار نیست، از این روش استفاده کند . 


عشق ، محبت و احساسات شاعرانه

با پذیرفتن مسئولیت واکنش¬ها و رفتارهای¬مان در روابط زناشویی¬، می¬توانیم با موفقیت مهر و عشق خود را ابراز کنیم و از عشق و محبت همسرمان بهره-مند شویم.

عشق و علاقه


زن¬ها زمانی بیشتر احساس محبت می¬کنند که همسرشان بیشتر از آن¬ها حمایت می¬کند. مهم نیست مرد چه چیزی را برای همسرش فراهم می¬کند¬، مهم استمرار او در این کار است. وقتی عشق و محبت مرد استمرار دارد، زن احساس عشق و محبت می¬کند.

حتما گوش کنید: چگونه به کودک پاداش دهیم؟


وقتی مرد از این نیاز همسرش را درک نمی¬کند، یکباره کارهای بزرگی برای تأمین نیازهای همسرش انجام می¬دهد و بعد هفته¬ها از نیازهای همسرش غفلت می¬کند. در حالی که یک ارتباط و گفتگوی خوب و مناسب¬، برای ایجاد عشق و محبت در زندگی زناشویی مفید است¬، احساسات شاعرانه نیز می¬تواند مکمل آن باشد. راه نزدیکی به زن این است که همسرش پیوسته کارهای کوچکی برای او انجام دهد. در اینجا به فهرستی از این کارها اشاره کرده¬ام:

کارهای کوچک و معجزه آسا

1-    برایش کارت پستال بخرید و یا یادداشتی برای او بنویسید.
2-    برایش گل بیاورید.
3-    برای او شکلات بخرید.
4-    با خود چیزهای کوچکی به خانه بیاورید که نشان می¬دهند در راه  آمدن به خانه، به فکر او بوده¬اید.

عشق وعلاقه


5-    گاهی در کنار او بنشینید و با او حرف بزنید.
6-    با وجود خستگی و بی حوصلگی با او مهربان باشید.
7-    در هنگام صرف شام¬، یک شمع روشن کنید.
8-    موسیقی مورد علاقة او را پخش کنید.
9-    به لباس او دقت کنید و از آن تعریف کنید.
10-    به غذاها و رستوران¬های مورد علاقة او توجه کنید.
11-    برای انجام کارهای¬تان به اتفاق برنامه¬ریزی کنید.
12-    صدای تلویزیون را کم کنید و به جای آنکه مرتب کانالهای تلویزیون را تغییر دهید، با همسرتان حرف بزنید.

حتما بخوانید: بحث و مشاجره


13-    وقتی همسرتان حرف می¬زند به او نگاه کنید.
14-    حرف¬های او را قطع نکنید.
15-    دقت کنید که چه موقع ناراحت است و ناراحتی او را رفع کنید.
16-    وقتی خسته است به او کمک کنید.
17-    در انجام کارهای خانه به او کمک کنید.
18-    وقتی قرار است دیرتر به خانه بروید ، به او تلفن بزنید.
19-    به او تلفن بزنید و بگویید که دوستش دارید .
20-    جشن¬های کوچکی ترتیب دهید و تنوع ایجاد کنید.

عشق و علاقه

 

حرفهای محبت آمیز

وقتی مرد کارهای کوچک و ساده ای برای همسرش انجام می¬دهد و  می-گوید:"من به فکر تو هستم و احساسات تو را درک می¬کنم. می¬دانم به چه چیزی علاقه¬داری. خوشحالم که می¬توانم کاری برایت انجام دهم و تو تنها نیستی."مستقیماً نیاز زن به مهر و محبت را برآورده می¬کند. وقتی مرد بی-آنکه درخواستی از همسرش بکند، کارهای کوچکی برای او انجام می¬دهد، زن عمیقاً احساس می¬کند همسرش را دوست دارد و اگر مرد انجام این کارها را فراموش کند زن می¬تواند بی¬آنکه با لحنی متوقعانه حرف بزند¬، این موضوع را به او یادآوری کند.

اما دریافت عشق و محبت برای مرد متفاوت است. وقتی زن از کارهای همسرش تعریف و قدردانی می¬کند¬، مرد عمیقاً احساس می¬کند همسرش او را دوست دارد. رضایت و شادمانی زن¬، احساس عشق و محبت را به مرد هدیه می¬دهد. مرد زمانی شاد می¬شود که نیاز همسرش را برآورده کند و او را راضی ببیند.

حتما بخوانید: نشانه های عشق و محبت

در حالی که زن با گرفتن گل و شکلات و غیره، احساس مهر و محبت می-کند، مرد نیز از قدردانی و تصدیق همسرش به این احساس دست می¬یابد¬. وقتی مرد کارهای کوچکی برای همسرش انجام می¬دهد و همسرش از او تشکر می¬کند¬، مرد بیشتر احساس محبت می¬کند. در واقع مرد می¬تواند کاری برای همسرش انجام دهد و زن نیز از کارهای او تعریف می¬کند، مرد احساس مهر و عشق می¬کند.

عشق و علاقه


راه دیگر برای ایجاد عشق در مرد این است که زن با گفتن عباراتی مانند :"اشکالی ندارد"، "مهم نیست"و یا" من ناراحت نشدم"، اشتباهات او را نادیده بگیرد و یا آن¬ها را دست¬کم بگیرد¬. کاهش یأس و ناامیدی در مرد، انگیزة بیشتری را برای تأمین نیازهای همسرش فراهم می¬آورد.


وقتی مرد برای همسرش کاری انجام می¬دهد و زن احساس می¬کند خواسته¬اش برآورده شده است¬، هر دو برنده هستند.

حتما بخوانید: عشق باید پایدار بماند

 

 دوستی ، استقلال و تفریح

اگر ما از ابراز احساسات¬مان خودداری کنیم، دوستی و رفاقت میان ما از بین می¬رود. اگر زن یا مرد به تنهایی در زندگی زناشویی فداکاری و از خودگذشتگی کنند، می¬توانند همچنان به زندگی مشترک خود ادامه دهند، اما عشق و محبت از زندگی آن¬ها رخت برمی¬بندد. گرچه زن¬ها به خاطر راحتی همسرشان از خودگذشتگی می¬کنند¬، اما مردها نیز به خاطر همسرشان از بسیاری نیازهای خود صرف¬نظر می¬کنند¬. بدون داشتن مهارت-های جدید ارتباطی¬، زوج¬ها از بروز عشق و محبت و رفاقت جلوگیری می-کنند.

عشق و علاقه


وقتی زن به همسرش علاقه دارد و به فکر اوست ، اما به او برای حمایت از خود کمک نمی¬کند، رابطة زناشویی آن¬ها به شدت آسیب می¬بیند. مرد تنها در صورتی در زندگی زناشویی خود احساس موفقیت و کامیابی   می¬کند که بتواند نیازهای همسرش را برآورده کند. اگر زن وانمود کند که نیازش برآورده شده و راضی است¬، شوهرش نیز احساس می¬کند که نیازش برآورده شده اما او نمی¬داند چه چیزی را از دست داده است.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری


با قبول مسئولیت¬های فردی و التیام زخم¬های درونی¬ خود، وقتی همسرمان نمی¬تواند کاری برای ما انجام دهد، می¬توانیم برای خودمان کاری انجام دهیم. آزمون واقعی عشق این است که بتوانیم دوست همسر خود باشیم و بی¬آنکه انتظاری از او داشته باشیم ، برایش فداکاری کنیم و اگر بیش از اندازه به همسرمان وابسته نباشیم، انجام این کار آسان¬تر خواهد بود¬. وقتی مطمئن هستیم که در سایر مواقع می¬توانیم به خواستة خود برسیم، ما انتظاری نخواهیم داشت و با مشکل مواجه نمی¬شویم.
 
 احساس سبک بالی و شادی

وقتی زن از همسرش می¬خواهد که روی رابطة زناشویی خود کار کند معمولا مرد ناراحت می¬شود. مردها نمی¬خواهند این کار را انجام دهند. مرد نیاز دارد گاهی احساس کند که در زندگی زناشویی خود به مرخصی رفته و می تواند مرتکب اشتباه شود. او می¬خواهد احساس کند که همان طور که هست او را دوست دارند و لازم نیست خودش را تغییر دهد. وقتی همسرش به او می‌گوید :"اشکالی ندارد" و یا "مهم نیست."مرد احساس شادی و راحتی می¬کند. وقتی زن در حل مشکلات خود امیدوار و خوش بین است، مرد احساس موفقیت می¬کند¬. 

عشق و علاقه

از سوی دیگر¬، دوستی و رفاقت زن برای مرد، به این مفهوم است که مرد می¬تواند از ناراحت نکردن همسرش آسوده خاطر و مطمئن باشد. اگر مرد بتواند با همسرش کمی همدردی کند بی¬آنکه خود شخصاً نتیجه¬گیری کند، زن می¬تواند احساس خود را تغییر دهد.

حتما بخوانید: مغز شگفت انگیز انسان

از نظر زن دوستی به این معناست که گاهی برای حمایت از او، از شیوه¬های غیر متعارف استفاده کند. از نظر مرد دوستی به این معناست که زن بیش از اندازه متوقع نباشد.
دوست بودن با همسر خود به این معناست که هرگز تلاش نکنیم روحیات یکدیگر را تغییر دهیم و یا وقتی شرایط ما را درک ¬نکرده و به دلخواه ما رفتار نمی¬کنند، آن را به خود نسبت ندهیم و ناراحت نشویم. با درک این موضوع ، رابطة زناشویی کاملاً متحول می¬شود.

عشق و علاقه

 

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

سلامت روان جنین - قسمت دوم

سلامت روان جنین - قسمت دوم

سلامت روان جنین - قسمت دوم جنین را دیده‌اند که هم شاد می‌شود ، هم غمگین می‌شود . و در صورتش و حرکات  بدنش هم نشانه‌های شادی و شکفتگی و هم علائم درد  و در خود فرورفتگی دیده می‌شود .

هفت نوع ارتباط مهم همسران

هفت نوع ارتباط مهم همسران

 هفت نوع ارتباط مهم همسران یکی از مراحلی که برای شناخت دنیای درونی زنان باید وارد شوید یافتن تفاوت های ارتباطی با آنهاست تا بتوانید منظور واقعی زنان را از نحوه ی برقراری ارتباط با مرد درک کنید تا با احترام به افکار و عقاید همسرتان بتوانید به چیزهای مشترک فکری و روحی خودتان دست یابید. چرا که گاهی در برقراری ارتباط با زن مورد علاقه ی خود امکان دارد در مسیر چالش ها و بحران های غیر قابل انتظاری قرار بگیرید بنابراین از شما می خواهم که در طولم طالعه این مقاله با ما  همراه شوید و دردسرهای زندگی را به نیشکرهای شیرین زندگی تبدیل کنید.

وقتی زن¬ها حرف می¬زنند

وقتی زن¬ها حرف می¬زنند

وقتی زن ها حرف می زنند مردها آموزش ندیده اند که چگونه می توانند به طور مؤثر از احساسات و عواطف زنها حمایت کنند. وقتی یک زن از احساساتش حرف می زند، مرد فرض می کند که همسرش برای حل مشکل خود تقاضای کمک می کند . به همین دلیل خود به خود مردها راه حلی برای مسائل او پیشنهاد می کنند.

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید مردی که در ابراز محبت پیش قدم می شود در موضع قدرت قرار دارد، به انتظار مهر و محبت و قدرشناسی همسر خود نباشید. از روی محبت، نیازهای روحی و روانی همسر خود را برآورده سازید تا صاحب انرژی شود چرا که وقتی انرژی می دهید آن را پس خواهید گرفت.

توصیه های مفید در مورد پخش خبر بارداری

توصیه های مفید در مورد پخش خبر بارداری

توصیه های مفید در مورد پخش خبر بارداری یا شما به عنوان یک زوج برای باور یا درک این خبر به زمان نیاز دارید؟ بعضی از والدین این واقعیت را به صورت یک راز می پندارند و ترجیح می دهند برملا نشود. بعضی از اینکه این خبر را زود به دیگران بدهند نگرانند و معتقدند بارداری ناموفق و بدیمن خواهد بود و بعضی دیگر می گویند اگر هم فرزندمان سقط شود به دیگران خواهیم گفت.
• اگر کودک شما سقط شود چه احساسی خواهید داشت؟ برای بعضی ها موضوع سقط جنین بسیار محرمانه است و ترجیح می دهند سه ماهه اول ر

راز توانمندی  فرزندان ما

راز توانمندی فرزندان ما

راز توانمندی  فرزندان ما   پدر و مادر باید دقت کنند تا کودک در همان زمان کودکی، نحوه‌ی بیان خواسته‌هایش را عاقلانه فرا بگیرد. چون تصمیم‌گیری‌های غیر مسئولانه در زمان نوجوانی بسیار خطرناک است و نوجوانی کودک به یک چشم برهم‌زدنی در راه است.  

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 3

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید