قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/19 0 نظر 802 بازدید

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید

مردی که در ابراز محبت پیش قدم میشود در موضع قدرت قرار دارد، به انتظار مهر و محبت و قدرشناسی همسر خود نباشید. از روی محبت، نیازهای روحی و روانی همسر خود را برآورده سازید تا صاحب انرژی شود چرا که وقتی انرژی میدهید آن را پس خواهید گرفت.

عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید


تصور می کنم متوجه شده باشید سفر در کشف راز و رمزهای درونی زنان کار چندان سختی نیست، فقط نیاز به کمی صبر و حوصله و تغییر افکار و عقاید کهنه دارد. هر روز قدری دربارة خودتان و همسرتان فکر کنید. البته با کنار گذاشتن عینک بدبینی و در تنهایی دربارة کار و تلاش مستمر او ، خستگی هایش، زود از خواب بیدار شدن و با عجله به سمت محل کار رفتنش یا زمانی که از سر کار به خانه بر میگردد و با وجود آثار خستگی روزانه در چهرهاش با صبوری در حال تهیه و تدارک یک غذای خوشمزه و آماده کردن میز غذاست فکر کنید آنگاه از خود سؤال کنید او برای چه این همه از خود گذشتگی میکند؟ برای چه کسی جوانیاش را خرج میکند ؟ حاصل کار و تلاش او نصیب چه کسی میشود؟ 

عشق و محبت

وقتی به این موضوع خوب اندیشیدید و پاسخ منطقی و منصفانهای برای آن یافتید و به خود گفتید همسرم برای ادارة بهتر زندگی، برای حفظ حرمتهایمان به خاطر عزت و سربلندی خانواده کار میکند و حاصل دسترنج خود را برای بهبود اوضاع و شرایط زنت نوع ارتباط مهم همسراندگی صرف میکند، بدون آنکه کوچکترین توقعی داشته باشد و برای اینکه خانواده راحت زندگی کند

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

راحتیاش را بهم میزند و تمام خستگیها و بیخوابیها را به جان میخرد ناخودآگاه اشک شوق و غرور در چشمانتان حلقه خواهد زد و با تمام وجود دردرونتان فریاد خواهید زد که «همسر عزیزم دوستت دارم» اما این به تنهایی کافی نیست چرا که همسر شما در قبال انجام این همه ایثار از شما یکسری توقعاتی دارد. اینکه خودتان را تغییر دهید و به فردی تبدیل شوید که مرد رویاهایش است و یا حداقل به مرد رویاهایش تبدیل شوید. تغییر خود کار چندان سختی نیست فقط کمی اراده    میخواهد که مطمئنم همة مردان دارای اراده و پشتکارند. بنابراین اگر قصد دارید در خصوص رسیدن به خواستههای همسرتان پیش قدم شوید لطفاً به چند نکتة زیر خوب توجه کنید:

عاشق همسرتان باشید

    هیچ کس غیر از خودتان نمیتواند اخلاق و رفتارتان را نسبت به همسرتان تغییر دهد.
   همواره سعی کنید روحیة خیرخواهی و عدالت را در وجودتان به صورت کامل تقویت کنید و از موفقیتهای همسرتان لذت ببرید و او را مورد تحسین و ستایش خود قرار دهید.
    هر آنچه را برای خودتان دوست دارید برای همسرتان در زندگی نیز دوست بدارید.

عشق و محبت


    بدانید که موفقیت و خوشبختی همسرتان جزء خوشبختی و موفقیت شما محسوب میشود.
    سعی کنید نقاط قوت همسرتان را پیدا کنید و آنها را با بازگو کردن به همسرتان تقویت نمایید.
    یادتان باشد که در هر مرحله از موفقیتهای همسرتان کار فوق¬العاده و دور از انتظار او را برایش انجام دهید و او را با این کارتان شگفتزده کنید.
    حتماً اوج احساسات را در کامیابی همسرتان به نمایش بگذارید.

حتما بخوانید: چگونه احساسات زنان را درک کنیم؟

به جای اینکه مرتباً از نامزد یا همسرتان بپرسید «چقدر دوستم داری؟» گاهی به او بگویید«دوستت دارم» عشق و علاقه را وقتی درو میکنید که قبلاً کاشته باشید.

تکرار استراتژیها برای ذهنیتهای متوالی:

چه چیزی همیشه ذهن زنان را به خود مشغول میکند؟ این از جمله سؤالاتی است که اکثر مردان در طی برگزاری کنفرانسهایم از من می-پرسند. مردها قصد دارند به اموری که ذهن زنان را مشغول کرده کمک نمایند. تحقیقات نشان میدهد فهم اشتغال ذهنی زنان بسیار آسان و راحت میباشد . تنها کافیست که مرد، خودش را با تکیه بر احساساتش با زن هماهنگ سازد. زنان به طور کلی بر سه نکته مهم و مثبت در زندگی و روابطشان با مرد مورد علاقة خود توجه و تمرکز دارند که آنها عبارتند از:

عشق و محبت

 


  پیوسته به طرز تفکر نامزدش می اندیشد

امکان دارد با زنی قرار ملاقات داشته باشید که او از نظر ظاهری از هر جنبه خودش را برای مواجه شدن با شما آماده کرده باشد در واقع لباس مرتب و مناسب قرار ملاقات با شما را پوشیده ، آرایش صورت نسبتاً ملایم دارد و به گونهای صحبت میکند که گاهی از روی خجالتش صدای او شنیده نمیشود و برایتان مبهم است در حین صحبت و قدم زدن با او هرگز متوجة تنشهای استرسی درون زن نخواهید شد چرا که او بقدری ایفای نقش میکند که انگار چیزی در درونش اتفاق نیفتاده است .

بعد از اینکه از شما جدا شد در لاک خود فرو میرود و تمام ذهنیت خود را بر روی چگونگی اظهارتان مشغول میسازد به نوعی که هرگز نمیتواند بدون نتیجهگیری درست و خوشایند احوال خویش، از این حالت روحی بیرون بیآید و مدام به دنبال پیدا کردن شخصی است از جنس خودش تا با درددل و صحبت در مورد شما و حرفهایی که بینتان رد و بدل شده به یک نتیجة درست برسد. با وجود به آنکه اینگونه طرز تفکرها برای شما کمی غیر قابل هضم است

حتما گوش کنید: مشکلات هر روزه کودک

اما برای زن کاملاً خوشایند و دوست داشتنی است چرا که او با بیان افکار و عقاید خود قصد دارد نتیجة درونی خویش را با صدای بلند تکرار کنند بنابراین اگر مرد بتواند به راحتی در دل و قلب زن نفوذ یابد بدون آنکه از نوع تفکراتش انتقاد کند خیلی آسانتر و بدون هیچ گونه تکلفی در شناخت او قدم برداشته است. پس فکر کردن و مشغول نگه داشتن خطوط مخابرة ذهنی و درونی از جمله استراتژیهای متوالی برای هر زن به حساب میآید.

عشق و علاقه

    در عقاید و طرز بیان تفکرات نامزدش تأمل دارد.

امکان دارد این استراتژی برای شما مردان کمی عجیب باشد که چرا یک زن بدون در نظر گرفتن عقاید خود به عقاید و نوع تفکرات مرد توجه دارد؟ این جزء یکی دیگر از سیاستهای حکمران درونی زن است که با تفکر روی عقیده و نگرش ظاهری مرد با توجه به عدم پذیرش دخالت عقاید خود میتواند به یک نتیجة واقعی هر چند خوشایند یا ناخوشایند دست یابد.

به طور مثال گاهی امکان دارد در طی آشنایی و قرار ملاقات با یک زن زمان خوبی را سپری کنید اما او برای قرار ملاقات بعدی تمایل چندانی به دیدن شما نداشته باشد علت آن به این موضوع بر میگردد که زن بعد از آشنایی با شما و برخورداری از ذهنیت و نگرشتان به ارتباط، در لاک دفاع درونی خود فرو رفته و به حلاجی شخصیت درونیتان پرداخته است در حالیکه شما از این موضوع بیخبرید.

حتما بخوانید: حافظه تمام عیار

بنابراین اگر بتوانید روش چگونگی راه یافتن به نگرش زن را در مورد خودتان پیدا کنید به راحتی میتوانید ذهنیت ونفی و سوء ظن او را نسبت به خود تغییر دهید که رکن اصلی آن روش ، نشان دادن شخصیت واقعی خود بدون ریا و دروغ و یا غلو در کلمات و جملات در مورد خودتان است . زن وقتی متوجه سادگی و بزرگ منشی شما میشود به راحتی شما را در نوع تصمیم گیری و نگرش خود در مورد ارتباطتان دخالت میدهد.

کمک گرفتن از تجربیات خود برای حفظ شخصیت واقعی او 

یکی دیگر از مهمترین استراتژیهای زن در حین آشنایی و شناخت مرد استفاده از تجربیات گذشتهاش میباشد. این امر برای زنان مهم است که دارای تجربیات تلخ ارتباطی مثل طلاق بوده باشند. بنابراین در طول آشنایی با مرد دیگر بسیار محتاطانه عمل میکنند. وقتی در حین آشنایی و حتی تشکیل زندگی مشترک متوجة نگرانیهای درونی زن خود شدید به شما به عنوان یک روانشناس توصیه میکنم بدون آنکه شروع به تعریف کنید او را تحت تأثیر عواطف و محبتهای خود قرار دهید تا او با تکیه بر عشقورزی شما بتواند شما را از تجربیات تلخ مستثنی سازد.

عشق و محبت

البته بسیاری از زنان از این موضوع شاکیاند که وقتی مرد متوجة تجربة تلخ مثل طلاق میشود بهجای دلجویی از آنها نمک به زخمشان میپاشد و مدام از خودش تعریف میکند و به بیان تفاوتهای خود شوهر سابقشان میپردازند

بدون آنکه علت جدایی را جویا شوند و به حل بحرانهای درونی زنان بپردازند. هر مردی زمانی که با زن مورد علاقة خود رو برو میشود باید در وهلة اول از روحیات او مطلع شود تا بر اساس میل و خواهشهای درونی او رفتار و عمل کند.

دانلود رایگان: والدین خیال باف هستید یا عملگرا؟

مردان باید بدانند که : با نگاه، سکوت، تعجب و با نوازش کلامی میتوانید به نامزد یا همسرتان بفهمانید که تا انتها با او هستید. عشق واقعی آدمی را با تجربه و فهیم میکند.

نکتههای طلائی همسرداری


    همسرتان را فردی امین و خوش قلب تلقی کنید.
    مشکلات خودتان را با او درمیان بگذارید.
    در مشکلات روحی از او یاری بجوئید.
    نیازهای مالی خود را تنها برای او بیان کنید.

عشق و محبت


    اگر از حل مسئله یا مشکلی ناتوان شدید از او برای حل آن مسئله یا مشکل پیش آمده کمک بخواهید.
    به نظرات او احترام بگذارید.
    به مدیریت او درخانواده اهمیت دهید و سعی کنید در تصمیم¬گیری و هدایت زندگی از هماهنگی لازم برخوردار شوید.
    اطمینان داشته باشید که او بهترین پناهگاه شماست.

در زندگی مشترک زناشویی همیشه مرد به عنوان تکیهگاهی برای زن محسوب میشود اما مرد باید این نکته را قبول کند که زنان در حمایت از مردان مقاومترند. حس غرور و قدرت مرد در برابر زن سبب میشود که زن نتواند به خوبی حامی شوهر خود باشد . مرد باید حس نیاز به حمایت همسر را ابراز کند و در فشارها و سختیهای زندگی حضور او را به عنوان حامی خواستار باشد.

حتما بخوانید: غذاهای قبل از بارداری

زنان بدون مردان و مردان بدون زنان حتی در قصرهای باشکوه احساس دل تنگی و تنهایی میکنند سخت میگریند و یا در حال افسردگی به سر می-برند، پس باید پذیرفت که زن و مرد مکمل یکدیگرند.

قدردان محبتهای همسرتان باشید

انسانیت و ادب اقتضا میکند که انسان در برابر محبتهای دیگران قدردان باشد. اگر کسی به شما چای یا قهوه تعارف کرد و شما بی توجه به تعارف او عکسالعملی از خود نشان ندادید دیگران رفتار شما را بیادبانه و دور از انسانیت تلقی میکنند اما اگر زبان به تشکر و سپاسگزاری باز کردید دیگران اخلاق شما را میستایند.

عشق و محبت

زن و شوهر در زندگی مشترک، کارهای زیادی در حق هم انجام می دهند که اگر طرف مقابل قدردان و سپاسگزار اینگونه محبتها باشند سبب استمرار وتکرار آنها خواهد شد. پس سعی کنید در مقابل محبتهای همسرتان قدردان باشید ، جوابهای محبت آمیز او را با محبتهای فراوان پاسخ دهید. سبد سبد گل گل نثارش کنید. حتی به کارهای کوچکی که همسرتان برای شما انجام میدهد سپاسگزار باشید. قدردانی تنها در مقابل کارهای بزرگ نیست بلکه کارهای کوچک هم مانند کارهای بزرگ که زن و شوهر در حق یکدیگر انجام میدهند ارزش دارد.

از خرید یک شاخه گل گرفته تا هدایای بزرگ که به بهانههای مختلف زن و شوهر برای همدیگر خریداری میکنند برای گروهی ارتباط و زندگی مشترک بسیار مثمر ثمر است. بیان یک کلمة محبت آمیز ، خریدن یک ماشین هر کدام در نظر همسر یک امتیاز و نمرة بالایی برای شوهر دارد باید به کارهای کوچک هم اهمیت دهید. کارهای کوچک را کوچک و بی اهمیت نشمارید. شاید کاری که یک مرد در حق همسرش انجام میدهد به نظر خیلی کوچک است اما باید دانست که همان کار کوچک در نظر زن از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. البته در این میان زن هم متقابلاً باید به این نکته توجه کند که مرد کارهای کوچک او را میبیند و آنها را بزرگ میشمارد. پس نباید در اقدام به هر کاری که در حق همسرتان انجام میدهید از خودتان کوتاهی نشان دهید. انجام کارهای کوچک میتواند در زندگی مشترک تحول ایجاد کند و قدردانی زن و شوهر از کارهایی که در حق یکدیگر انجام میدهند خستگی را از تن آنها بیرون میکند و موجب شیرینی زندگی میشود.

حتما بخوانید: مردان و زنان با هم متفاوت اند


    همواره سعی کنید قدردان محبتهای همسرتان باشید حتی اگر کار کوچکی در قبال شما انجام دهد و فقط ارزش آن کار را دریابید مثل خرید یک شاخه گل یا بیان یک جملة عاشقانه.
    تشکر و قدردانی مرد از زن موجب تقویت اخلاق و رفتار محبت آمیز در یکدیگر میشود.

عشق و علاقه


    هیچ وقت محبت همسرتان را به حساب وظیفه قلمداد نکنید زیرا این رفتار باعث دلزدگی او نسبت به شما می¬شود و دیگر میلی به استمرار رفتار مثبت و محبتآمیز از خود نسبت به شما ندارد.


برخی از نتایج قدردانی و سپاسگزاری مرد از زن


    سپاسگزاری مرد از زن در قبال کارهایش سبب و خوشبختی یکدیگر میشود و به تداوم زندگی هم امیدوارند.
    سپاسگزاری نشانگر شخصیت انسان است.
    سپاسگزاری سبب تشویق دیگران در کارهای خوب است.
    سپاسگزاری و قدردانی موجب جلب محبت زن و شوهر نسبت به یکدیگر میشود.
    سپاسگزاری زن و شوهر سبب گرمی  ارتباط و کانون گرم خانواده میشود.
    سپاسگزاری و قدردانی نشانة تواضع و فروتنی مرد و زن است.

حتما بخوانید: حرف های زنان

عشق و علاقه

 

مردی که در ابراز محبت پیش قدم میشود در موضع قدرت قرار دارد، به انتظار مهر و محبت و قدرشناسی همسر خود نباشید. از روی محبت، نیازهای روحی و روانی همسر خود را برآورده سازید تا صاحب انرژی شود چرا که وقتی انرژی میدهید آن را پس خواهید گرفت.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

راز توانمندی  فرزندان ما

راز توانمندی فرزندان ما

راز توانمندی  فرزندان ما   پدر و مادر باید دقت کنند تا کودک در همان زمان کودکی، نحوه‌ی بیان خواسته‌هایش را عاقلانه فرا بگیرد. چون تصمیم‌گیری‌های غیر مسئولانه در زمان نوجوانی بسیار خطرناک است و نوجوانی کودک به یک چشم برهم‌زدنی در راه است.  

مراقبت های نوزاد

مراقبت های نوزاد

مراقبت های نوزاد نوزاد با گریه نیاز های خود را اعلام می کند و مادر با شناخت این گریه ها مراقبت های نوزاد را تشخیص می دهد

مهمترین عامل در پرورش هوش هیجانی یا هوش موفقیت

مهمترین عامل در پرورش هوش هیجانی یا هوش موفقیت

مهمترین عامل در پرورش هوش هیجانی یا هوش موفقیت خانواده اولین جایی است که کودک در آن هیجانات را یاد می‌گیرد. آموزش هیجانات نه تنها از طریق آموزش مستقیم و نوع رفتار والدین با کودک اتفاق می‌افتد، بلکه متأثر از چگونگی رفتار با احساسات خود و نوع برخوردشان با یکدیگر (پدر و مادر) خواهد بود.

نگاهی به نوزاد تازه تولد یافته

نگاهی به نوزاد تازه تولد یافته

نگاهی به نوزاد تازه تولد یافته بلافاصله پس از به دنیا آمدن نوزاد پزشک او را روی شکم مادر می گذارد و یا پس از شستن نوزاد را در آغوش مادر قرار می دهد

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع در دوران بارداری

دردهای شایع دوران بارداری ورم دست و پا و دردهای سیاتیکی از جمله شایع تریت دردها در دوران بارداری است

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری

چند نشانه از سه ماه سوم بارداری بی خوابی و خستگی از شایع ترین نشانه های سه ماه سوم بارداری است

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 3

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید