کودکان‌طلاییِ جنین
کودکان‌طلاییِ کودک
کودکان‌طلاییِ نونهال
کودکان‌طلاییِ نوجوان
کودکان‌طلاییِ جوان
کودکان‌طلاییِ بزرگسال
کودکان‌طلاییِ میانسال
کودکان‌طلاییِ سالمند

شیوه های موثر در برقرار رابطه با زنان

شیوه های موثر در برقرار رابطه با زنان
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/09/18 0 نظر 912 بازدید

شیوه های موثر در برقرار رابطه با زنان

کانون خانواده برای کامیابی نیازمند پارهای از بنیادهای ضروری است. زیرا باید دانست که این بنیادها با مفاهیم طبق اهمیتی که دارند ترتیب نیافته اند تا زن و شوهر با نخستین آنها کار را آغاز کنند و با واپسین آنها کامیابی را به فرجام رسانند. هر کدام از زن و شوهر ویژگی های متمایز و وضعیت ارتباطی متفاوتی با دیگران دارند، گاه ارتباطشان با عشق یا احساس وابستگی و گاه نیز با دوستی و همکاری آغاز می شود. مهم آن نیست که از کجا آغاز کنیم بلکه مهم این مطلب است که پیوند زناشویی همه ی این مفاهیم را دربرداشته باشد.

چگونه به شیوه های موثر در برقراری رابطه با زنان دست یابیم؟

این سؤال از جمله هزاران سؤالاتی بود که بسیاری از مردان در خصوص شناخت و درک بهتر دنیای درونی زنان از من پرسیده اند بنابراین برای پاسخ به این سؤال، به تفکر و تعمق جدی در بیان راهکارها و شیوه های درست پرداختم . ایجاد تمایز میان دنیای درونی مردان و زنان کار چندان آسانی نیست زیرا هرکسی بواسطه ی شناخت دنیای درونی خود با دیگران رفتار و برخورد می کند این موضوع میان زن و شوهرها نیز کاملا صادق است یعنی مردان بواسطه ی جنس سخت و مذکرشان و علاقهمندی به دنیای درونی خود باهمسرشان بخورد می کنند و گاهی به دلیل کم بودن احساساتشان با زنان دچار مشکل می شوند زیرا نمی دانند دنیای درونی زنان با دنیای درونی مردان کاملاً متفاوت و متمایز است.

روابط همسران

 

بررسی پایه های اصلی کامیابی در پیوند زناشویی:

کانون خانواده برای کامیابی نیازمند پارهای از بنیادهای ضروری است. زیرا باید دانست که این بنیادها با مفاهیم طبق اهمیتی که دارند ترتیب نیافته اند تا زن و شوهر با نخستین آنها کار را آغاز کنند و با واپسین آنها کامیابی را به فرجام رسانند. هر کدام از زن و شوهر ویژگی های متمایز و وضعیت ارتباطی متفاوتی با دیگران دارند، گاه ارتباطشان با عشق یا احساس وابستگی و گاه نیز با دوستی و همکاری آغاز می شود. مهم آن نیست که از کجا آغاز کنیم بلکه مهم این مطلب است که پیوند زناشویی همه ی این مفاهیم را دربرداشته باشد.

حتما بخوانید: عشق و محبت را به همسرتان هدیه کنید


عشق

به یاد دارم یکی از اساتید مشهور روانشناسی درباره ی رابطه ی عشق در روابط خانوادگی می گفت: عشق آمیزهای از قدرت و مهرورزی است چون هر کدام از زن و مرد قصد دارند با توجه ویژه ی خود دیگری را فرابگیرد و عطوفت و مهرورزی خویش را بر او بپاشاند. هر کدام قصد دارند به دیگری پناه برند تا از همدیگر توجه و مهربانی دریافت کنند مثل کودکی که محبت و توجه پدر و مادر خود نیاز دارد . عموماً شوهر نباید منتظر بماند تا از همان آغاز زندگی زناشویی عشقی پخته و کامل به سراغش بیاید چون جنبه ی حسی در زندگی زناشویی بویژه زن نیازمند زمینه سازی دراز مدت و تربیت دقیق است.


احترام

در طی عوامل و جریانات مختلف زندگی، توجه به این نکته مهم است که زن و شوهر باید به شخصیت طرف مقابل خود احترام بگذارند و قبل از محاسن و خوبیهای هم، عیوب و کاستی های یکدیگر را بپذیرند. زیرا پذیرش نیز به معنای درک این مفهوم است که بخشی از ویژگیهای شریک وی شاید زاییده ی اوضاع و محیط باشد. از این رو زن و مرد نباید بکوشند تا از عیب و کاستی های هم دیگر خرده بگیرند تا احساس دلتنگی کنند بلکه باید در صدد باشند تا با قدرت آنها را تغییر دهند. برخی از این عیب ها در طول رابطه و زندگی مشترک به خودی خود کم رنگ می شوند و از بین می روند به ویژه زمانی که طرف مقابل آن حس کند همسرش صرفاً به خاطر او آن عیبها را تحمل می کند، با آنکه ممکن است آن ویژگی ها همچنان باقی بماند. بنابراین انتقاد مداوم و کشمکش پیوسته درباره ی آنها چه سودی دارد؟!

احترام

بر اساس آمار جدایی و طلاق زوجین، این امر جز افزایش دشواریها و خستگی ها فرجام دیگری ندارد. هدف دیگر از احترام گذاشتن، ارج نهادن به دیدگاه های طرف مقابل است حتی اگر آن ویژگی ها با خواسته هایتان همگام نباشد. در اینجاست که اصل تقارب فکری خود را نشان می دهید. این حالت بدان معناست که باید هر کدام به دیدگاه های دیگری احترام بگذارند . حرمت گذاشتن نیز به معنای محترم دانستن وی در بود و نبود اوست. چون این درست نیست که هنگام غیبت شریک زندگی در برابر دیگران مخصوصاً در برابر خانواده و همکارانتان از وی شکوه سر دهیم. زیرا این امر قبل از آنکه کانون وجود شریک زندگی را در برابر چشم دیگران ویران کند در درون خود فرد ویرانی بوجود می آورد.

حتما بخوانید: حرف های زنان


وابستگی

احساس وابستگی به یک اصل خانوادگی ، از مفاهیم بنیادی در روابط زناشویی به شمار می آید . ازدواج صرفاً یک پیوند رسمی نیست که به موجب آن احساس عاطفی بین زن و شوهر ایجاد شود. ازدواج بسیار فراتر و متعالی تر از این حرفهاست. چرا که از نظر روانشناسی ازدواج به معنای آن است که دو نفر پذیرفته اند مسیر زندگی خویش را با یکدیگر تکمیل کنند ، هر کدام دردسرها و دردهای دیگری را دردسرها و دردهای خود بدانند و با خوشی های شریک زندگی قلب او نیز از شادی به وجد آید و پایکوبی کند. هر نوع کامیابی و دستیابی به هدفی از زندگی مشترک به نفع خانواده ثبت خواهد شد نه به نفع فردی خاص !! بنابراین زن و شوهر باید در ابتدای تفکر به هر چیزی نیازمند وجود یکدیگر باشند تا بتوانند به واسطه ی تکامل یکدیگر مسیرهای ناهموار زندگی را هموار سازند.

روابط همسران

همکاری

همکاری از مشخصه های بارزی است که بایستی زن و شوهر بدان آراسته باشند. هر کدام بایستی تکیه گاه دیگری باشند. البته برخی اشکال منفی که گاه در پارهای از خانواده ها دیده می شود شاید اشاره به آنها مفید واقع شود. چرا که یکی از طرفین ممکن است راه کامیابی را بر دیگری مسدود کند و در گذراندن موانع در پیش روی او دست به هر کاری بزند. گویی که کامیابی او از ارج و عظمت آن فرد خواهد کاست. و گاه اشکال زیبایی از همکاری زن و شوهر دیده می شود که هر کدام به دیگری کمک می کند تا گامی به پیش بگذارند.

البته بر اساس مفاهیم روانشناسی هیچ مانعی نیست که یکی از طرفین از پارهای اهداف خویش دست بکشد. بویژه اگر راه را برای تحقق اهداف همسرش می بست. چون هر پیشرفتی که هر کدام از طرفین نایل می شوند در فرجام به سود خانواده خواهد بود . پس در این میان مردان باید به این نکته واقف باشند که گاهی همکاری با  همسر نه تنها به نفع او بلکه به نفع خودشان است چرا که با این رفتار میتوانند محبت و دوستی خودشان را به همسر خود ثابت کنند. چرا که بر اساس تحقیقات ، مردان عادت دارند با همکاری، محبت خود را ثابت کنند تا از روی گفتار و این حالت کاملاً برعکس رفتار زنان است!!

حتما بخوانید: بحث و مشاجره


دوستی

دوستی شاید تنها واژهای باشد که تمام مشخصه های پیشین در باب مفاهیم اساسی روابط زناشویی را در برداشته باشد. دوستی یعنی عشق حقیقی ، احترام متقابل و متکی به تفاهم و وابستگی به معنای تعهد ادبی و معنوی در قبال یکدیگر است.

احترام همسر

 بنابراین زیباترین مسئله ای که میان زن و شوهر اتفاق میافتد دوستی با هم است. گاهی شوهر نمیتواند تمام خواستهها و حرفهای دلش را برای همسر خود متجلی کند ولی زمانی که احساس کند همسرش دوست اوست و میتواند انگیزههای رفتاری او را درک کند و ارج بگذارد و حرفهای وی را بد برداشت و تعبیر نکند. آنها را برای او بازگو میکند و این رفتار گاهی در میان زنان حاکم است که زنان با داشتن زندگی مشترک ، حرفها و درددلهای خود را با دوستان خود درمیان میگذارند چرا که مرد روی دوستی به آنها نشان نمیدهد. دوستی میان زن و شوهر موجب بروز اعتماد و اطمینان بیشتر میان آنها میشود. زمانی که باورها و خواستههای ویژهی پیوندهای خانوادگی برای یک مقطع زمانی در مواضع گوناگون از آرامش و استقرار نسبی برخوردارند،

خانواده میتواند به وظایف خود بپردازد و اعضای خانواده که در رأس آن زن و شوهر (پدر و مادر) قرار دارند میتوانند بواسطهی دوستی با یکدیگر از فرایندهای هم کنشی مشارکت استفاده کنند و هر کدام مسئول تکامل یک بخشی از زندگی باشند. پس شما مردان عزیز باید بدانید که مهمترین رکن دوستی با همسرتان، نشان دادن روی گشادهی خود است . هر چه مرد با خلق و خوی بهتر با همسر خود برخورد کند بهتر و بیشتر میتواند غرق محبت و علاقهی همسر خود شود، چرا که میان زن و شوهر ، تفاهم به بار میآورد و موجب انسجام و پایداری رابطه و زندگی مشترک خواهد شد. مردان باید این نکته را در نظر داشته باشند که بروز سازگاری زن و شوهر احترام گذاردن به دیدگاههای گوناگون و تحقق مشارکت دو سویه رابطه میان زن و مرد را تا حدودی تقویت خواهد کرد و سازگاری و انطباق را مستمر خواهد کرد.

حتما بخوانید: هفت نوع ارتباط مهم همسران

زندگی جام پری نیست که آن را سر بکشیم بلکه جامی است بس تهی که باید آن را پر کنیم و این حالت میسّر نخواهد بود مگر با سازش و انطباق میان زن و شوهر.

همسر خوب

مردان باید به این نکتهی مهم آگاه باشند که زن امروزی با زن دیروزی فرق دارد. تمدّن جدید ، فناوری مدرن، ماهواره و کامپیوتر و رسانههای همگانی همه چیز را به کلی تغییر داده است . زیرا زن امروزی در اجتماع کنونی برای خودش صاحب جایگاه ویژهای شده است. چرا که زنان امروزی در نقش وکیل ظاهر میشوند، مثل مردان پر قدرت ، از موکلین خود دفاع میکنند و یا مردان مجرم را به زندان میاندازند. گاه زن امروزی در نقش یک پزشک ایفای نقش میکند و در این میان بیمار خود را که ممکن است مرد باشد جراحی و درمان میکند. پرستاری است که با صحبت با بیمار مرد خود ، به او آرامش میدهد. خانم مهندسی که در محوطهی بنایی یک آپارتمان چند صد واحد به سرکارگرها، معمارها و بناها فرمان میدهد. خلاصه که زن امروزی با زن دیروزی که شامل مادر و مادربزرگهایمان است کاملاً فرق اساسی دارد. امروزه حتی زنان خانهدار سطح دانش خود را بالا برده و به حق و حقوق خود کاملاً آشنا هستند.

حتما بخوانید: حافظه تمام عیار

شناخت شخصیت جدید زنان باید مردان را از تفکر سنتی گذشته شان دور سازد. بنابراین به شما مردان عزیز توصیه میکنم قبل از آنکه تعصب و غیرت بیجا به خرج دهید تا همسرتان را سر جای خود بنشانید بهتر است به تمامی حق و حقوق انسانی او آشنا باشید. چرا که زن رکن اصلی تشکیل زندگی مشترک به حساب میآید. اگر همسرتان از چیزی ناراضی باشد مطمئن باشید آثار این عدم رضایت بر رفتار و عملکرد شما نیز تأثیر خواهد گذاشت. به شما توصیه میکنم برای ورود به دنیای درونی زن مورد علاقهی خود سطح توقعات ، تواناییها، وظایف ، خواب ، علایق، احساسات ، برخوردها ، رفتارها، رقت ... او را بشناسید تا با آن چیزی که انتظارش را دارید رو به رو  شوید.

عشق به همسر

چرا که یک زندگی و ارتباط شناخته نشده ، ارزش زیستن و ماندن را ندارد. زیرا هیچ کسی مجبور به ازدواج برقراری نزدیک و صمیمی نیست ولی هر کس که اقدام به تشکیل زندگی زناشویی میکند باید از قوانین آن پیروی کند و این زندگی مشترک را زن و شوهر باید به گونهای بسازند که گویی شخصیت اخلاقی واحدی دارند. پس درصدد تغییر رفتار و اخلاق و احساسات همسرتان نباشید ، چرا که این حالت تنها خودخواهیتان را نشان میدهد نه عاشق بودنتان ! پس به هویت فردی همسرتان احترام بگذارید تا بتوانید به دنیای پر رمز و راز اما هموار آن قدم بگذارید.


 

پیشنهاد ویژه فیلم آموزشی: قدرت طلبی کودکان

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

اولین آزمایش بارداری

اولین آزمایش بارداری

اولین آزمایش بارداری اگر به محض اینکه باردار می شوید از آن مطلع شوید زمان بیشتری برای باور آن دارید. ضروری تر از آن این است که وقت کافی برای حفظ سلامتی و تغییرات لازم در شیوه زندگی خود دارید تا مطمئن شوید که کودک شما به طور طبیعی رشد می کند. به همین دلیل به محض اینکه نسبت به باردار بودن خود شک کردید اولین نفری که باید در جریان قرار گیرد (غیر از همسرتان) پزشکتان می باشد. علاوه بر آن پزشک با بررسی وضع عمومی و ارائه توصیه های به موقع می تواند در اولین ملاقات بطور دقیق زمان زایمان را تعیین کند که بعد اگر زایمان پیش یا بعد از موعد داشته باشید این تاریخ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ارتباط حسی مادر و جنین(2)

ارتباط حسی مادر و جنین(2)

ارتباط احساسی مادر و جنین "رابطه" افکار ما را در مورد اضطراب‌ها و گرایش‌های عاطفی، در باره شاد بون و رازهای آن و نارحت بودن و دلایل آن، شکل گیری دشمنی در نزد عده ای از مردم یا آرامشی خاص نزد عده ای دیگر و آرامش روح و روان یا نگرانی و منشاء ترس‌های نامعلوم آن؛ عوض کرد.

این بار شما DNA  را برنامه ریزی کنید!

این بار شما DNA را برنامه ریزی کنید!

این بار شما DNA  را برنامه ریزی کنید! شواهد برای یک نوع کاملاً جدید دانش پزشکی وجود دارد که انسان می‌تواند دی ان ای را توسط کلمات و امواج و بدون جایگزینی و یا برش ژن‌های منفرد، تحت تاثیر و برنامه‌ریزی قرار دهد.

تقویت هوش جنین (قسمت دوم)

تقویت هوش جنین (قسمت دوم)

تقویت هوش جنین با روش‌های مناسب تقویت هوش جنین بعد از تولد یک نوزاد باهوش داشته باشید.

مغز شگفت انگیز انسان

مغز شگفت انگیز انسان

مغز شگفت‌انگیز انسان انسان فقط 500 سال است که می‌داند مغز کجاست. تا قبل از آن تصور بر این بود که انسان با استفاده از شکم و قلب خود فکر و احساس می‌کند. زیرا حواس فیزیکی، بیشتر از این طریق درک می‌شوند.

کارآفرینی کودکان ، یک داستان واقعی

کارآفرینی کودکان ، یک داستان واقعی

کارآفرینی کودکان ، یک داستان واقعی اگر می‌خواهید فرزندتان در زندگی واقعی خیلی سریع ثروتمند شود، به عنوان یک پدر و مادر لازم است مهارت‌های پایه‌ی بدهی و مدیریت بر آن را به او یاد دهید. این آموزش با گزارش مالی آغاز می‌شود. اگر به کودک چیزی درباره‌ی بدهی یاد ندهید و یا آموزش شما کم باشد، احتمال دارد بیشتر زندگی خود را در تنگنای مالی بگذراند. او باید همه‌ی تلاشش را برای سخت کار کردن به کار گیرد، با سختی پس‌انداز کرده و از زیر بار بدهی بیرون بیاید.  

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 23

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید